Forskningsetiske komiteer samler nå inn informasjon fra universiteter og høyskoler om hvordan forskningsetikk ivaretas i all ph.d.-utdanning i Norge, både når det gjelder undervisning og veiledning.  Utdanningsinstitusjonenen bes sende inn oversikt over form på undervisningen, pensumlitteratur, oversikt over kursansvarlige og undervisere, eventuelle cases som brukes i undervisningen samt medlemmer i lokale forskningsetiske utvalg.

Hensikten med informasjonssamlingen er å får oversikt over hva som tilbys og hvordan. Komiteene planlegger også et seminar der veiledere og undervisere  i forskningsetikk vil bli invitert. Hensikten er å etablere et forum for fruktbar erfaringsutveksling og debatt om hvordan vi best kan styrke forskningsetikken i ph.d.-utdanningen, der alle parter kan dra nytte av hverandres erfaringer.

Brevet som er sendt til alle universiteter og høyskoler finner du her. (Pdf-fil 0,5 Mb)