Forskning rundt tragedien fordrer bred reflektert debatt, skriver sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora.

Kronikken finner du på Aftenposten.no.