En helseordning, Arogyasri community health insurance scheme  for fattige ble satt i gang som et prøveprosjekt i India i april 2007.  Da ble tre distrikt innlemmet i ordningen: Mahboonnagar, Anantapur og Srikakulam. Dette var et pilotprosjekt som i dag er utvidet til en fast ordning for 70 millioner mennesker.

Målet med ordningen, i tillegg til å gi gratis helsetilbud, er å identifisere sykdommer og hvordan medisiner for disse sykdommene blir brukt. Både offentlige og private sykehus bruker kunnskapen som blir generert i ordningen.

Fordi denne ordningen fører til stor pasienttilstrømning, har det etter hvert kommet mange utenlandske legemiddelfirma som på en enkel måte skaffer seg forsøkspersoner. ”Det er så mange forsøkskaniner der” som man kan forske på, sto det å lese i artikkelen fra The times of India. 

En forsker forteller at pasientene uten problem skriver under på det informerte samtykket. – Hvis det tar ett år i USA å skaffe 10 forsøkspersoner, greier vi det her ganske så raskt, sier den samme forskeren. Medisiner som testes ut, er spesielt for diabetes, kreft, hjertelidelser, mage/ tarm – og leverlidelser. Forsøkene foregår både på offentlige og private sykehus.

Forskningen begynner å bli ”big business” – både forsker og sykehus får betalt for at legemiddelfirmaene skal gjennomføre forskningen sin; hvor mye avhenger av type forsøk, og hvor mange pasienter som deltar.

Sykehusene blir ofte tilbudt en ”pakke” fra legemiddelfirmaet, som inneholder økonomiske incentiver til både forsker og sykehus. I tillegg tilbys legene reiser til utlandet for å besøke legemiddelfirmaene og får slik utviklet seg faglig.

Etter oppslaget i The times of India ser nå det indiske legemiddelverket nærmere på saken.