Biometri er automatisert gjenkjennelse og identifisering av personer. Fingeravtrykk, ansikts-gjenkjenning, iris-skanning, gjenkjenning av ganglag og håndavtrykk er eksempler på biometriske teknologier.

Forsker Kjetil Rommetveit ved Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen har skrevet denne  nye artikklen til det forskningsetiske bibliotek (FBIB). Rommetveit er  forskningsleder i prosjektet  TECHNOLIFE (www.technolife.no ) som utreder etiske og sosiale effekter av ulike teknologier, deriblant biometri.

Artikkelen finner du her.