Om Forskningsetiske komiteers nettsider sa juryen:

” Vinnaren av årets tilgjengelegheitspris har betra seg frå i fjor og oppfyller alle krav i kriteriesettet på området tilgjengelegheit. Nettstaden har mykje innhald som er godt tilrettelagt på ein oversiktleg måte. Ved tekstforstørring vert ikkje denne oversikta endra, og brukaren treng difor ikkje å scrolle horisontalt. Juryen peikar på at nettstaden har nokre svakheiter i forhold til plassering og skildring av lenkjer ved bestilling av publikasjonar, og at skjemaet for denne tenesta ikkje er godt utforma. Det vart også peikt på at nettstaden generelt kunne ha hatt ein noko spenstigare design. Årets vinnar prøver å nå breitt ut gjennom eit enkelt, tilrettelagt språk. Nettstaden gir også god støtte til navigasjon, blant anna gjennom ein konsekvent plassert footer med god oversikt over innhaldet på nettstaden og arbeidsområdet til institusjonen.”

etikkom.no var en av flere som oppfylte alle kriteriene i kravene til tilgjengelighet. De andre nominerte i denne kategorien var Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

Det ble også delt ut pris til beste statlige nettsted og beste kommunale nettsted. Disse prisene gikk til stortinget.no og Kongsvinger kommune.

682 offentlige nettsteder var med i årets vurdering.

Løfte fram gode eksempel


Formålet med prisen er å løfte frem nettsteder som bidrar til et mer tilgjengelig og brukerrettet offentlig informasjons- og tjenestetilbud. Kriteriene for prisen tar utgangspunkt i Difi sine kvalitetskriterier for offentlige nettsteder. I tillegg vurderer en fagjury element som ikke så lett lar seg måle objektivt. Gjennom kåringen ønsker Difi å fange opp nyskapende initiativ som kan utfordre andre offentlige nettsteder i egen nettstedsutvikling. Årets jury besto av: Svein Ølnes (Vestlandsforsking), Dagfinn Rømen (Deltasenteret), Aud-Marie Hauge (Epinova), James Bjerkholt (Making Waves), Frank Fardal og Hege Johanne Tafjord (begge fra Difi)

 

Prisvinnere sammen med Hans Christian Holte fra Difi
Prisutdeler og glade vinnere: Fra venstre: Hans Christian Holte (Difi), Sigrid Skavlid (Forskningsetiske komiteer), Lars Gillund (Kongsvinger kommune) og Anita Blomberg (Stortinget.no). Foto: Ole Jomar Moen, Difi.