Artikkelen har en grundig gjennomgang av ulike typer bias og har en utdypende litteraturliste.

Forfatter er Annetine Staff, professor og overlege ved Universitetessykehuset i Oslo. Staff har vært mangeårig medlem av både Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM).

Artikkelen "Bias" finner du her.