Den nye nemnda består av:

Medlemmer: Personlige varamedlemmer:
Dag E. Helland (leder) Deborah Oughton (vara for leder)
Ragnhild Lofthus Ingrid Olesen
Ellen-Marie Forsberg Ernst Nordtveit
Lene Bomann-Larsen Roger Strand
William Johnsen Kristin Bjordal

 

Mer informasjon om nemnda finner du her.