I 2007 ble den første konferansen om redelighet arrangert i Lisboa. Dette var opptakten til en stigende global oppmerksomhet om temaet, med utgangspunkt i flere nyere episoder av vitenskapelig fusk og uredelighet. På dette området viser det seg at nasjonale organ ikke har et nettverk eller noe system for å håndtere uredelighet på overnasjonalt nivå, til tross for at forskningen er internasjonal.

Konferansen i Lisboa førte til at mange land ble oppmerksomme på problemstillingen.

Årets konferanse skal nå gå mer i dybden på problemstillingene og presentere forskningsfunn innen temaet. Hensikten med konferansen er også å bygge nettverk og å forsøke å få det internasjonale forskersamfunnet forpliktet til en høy vitenskapelig standard.

Singapore

Konferansen finner sted i Singapore 21. – 24. juli, og den er støttet av store organisasjoner som European Science Foundation, International Council of Science, Committee on Publication Ethics, AAAS, det amerikanske Office of Research Integrity samt National Science Foundation m. fl.

Konferansens nettsider finner du på http://www.wcri2010.org/