Forskning gjort av professor Susan Reverby, Wellesley College, har avdekket bevis for at uetisk forskning foregikk i Guatemala 1946 - 1948, i regi av Public Health service i USA. På bakgrunn av dette kom denne offisielle beklagelsen fra myndighetene i forrige uke, 1. oktober: ”Studiene på seksuelt overførbare sykdommer utført i Guatemala i 1946 – 1948, var klart uetiske.” Uttalelsen var undertegnet både utenriksminister Hillary Clinton og helseminister Kathleen Sebelius. Samtidig ble det sagt at saken skal etterforskes nærmere. Hele uttalelsen kan leses på hjemmesiden til U.S. Department of Health and Human Services.( http://www.hhs.gov/news/press/2010pres/10/20101001a.html)

Egentlig startet prosjektet i 1944 i USA. Innsatte i fengsel ble injisert med gonorébakterier. Prosjektet ble stoppet og videreført i Guatemala, da på denne måten:
696 mennesker ble knyttet opp til studien. De kom fra fengsler, fra hæren og fra mentalsykehus. Ingen av deltakerne hadde samtykket til å delta, i følge forskningen til Reverby. Det var deres verge og lignende som undertegnet for dem. I tillegg ble pasienter infisert med gonoré og ble eksponert for chancres (syfilis-sår).

Legene gjennomførte prosjektet i Guatemala på flere måter. De lot syke, prostituerte, besøke fengslene – det var på den tiden tillatt. Noen fanger ble påført bakterier i ansiktet eller på armene. Noen få fikk bakterier direkte inn ved spinalpunksjon.
Etter at deltakerne på denne måten fikk smitten i seg, begynte behandlingen med penicillin. Men det er usikkert om alle ble friske. Noen ble fulgt opp med laboratorieprøver og testinger fram til tidlig på femti-tallet.

Grunnen til at Guatemalaprosjektet ble stoppet, var at myndighetene mente det var viktigere oppgaver hjemme å bruke penger på. Og det viste seg vanskeligere å få sykdommene overført enn det de hadde trodd.

Dr. John C. Cutler som deltok på prosjektet i Guatamala, hadde tidligere vært med på et lignende uetisk prosjekt, i ettertid kalt Tuskegee – skandalen. Likheten mellom disse to prosjektene var at det handlet om seksuelt overførbare sykdommer. Tuskee-eksperimenet gikk ut på å studere utviklingen av syfilis uten at de syke fikk behandling. Det fikk svært alvorlige konsekvenser. Av de 399 fargete mennene med syfilis som var med i prosjektet fra starten på tretti-tallet, var 28 av dem i 1972 døde av sykdommen og 100 andre var døde av relaterte komplikasjoner. Førti kvinner var blitt smittet av sine menn og nitten barn ble født med syfilis. Dette prosjektet ble offisielt beklaget av president Clinton i 1997.

Etter at skandalen med Tuskegee ble oppdaget og prosjektet stoppet i 1972, ble det nedsatt en granskingskomité under Department of Health, Education and Welfare (HEW). De overlevende fikk behandling med penicillin og 40.000 dollar i erstatning. I 1997 ble de invitert til Det hvite hus hvor de fikk overvære at president Bill Clinton offentlig beklaget det som skjedde i.


Kilde: http://www.cnn.com/2010/WORLD/americas/10/01/us.guatemala.apology/index.html