Det er Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger  som har tatt initiativ til møtet og har invitert ledende navn på feltet. Møtet vil derfor foregå på engelsk.

Noen av spørsmålene som vil bli belyst og diskutert er:
 - Hvilken moralsk status har de døde?
- Hva slags ansvar har man som forsker når man står ovenfor menneskelige levninger som er innsamlet på en etisk tvilsom måte?
- Hvordan kan man gjøre en god avveiing mellom den vitenskapelige verdien av forskning på menneskelige levninger og skaden slik forskning medfører?   
 Referat