Hensikten med seminarene er både å presentere de ulike utvalgene under paraplyen Forskningsetiske komiteer, samt innlede til debatt om forskningsetiske tema. Programmet de ulike stedene vil variere.

Hovedtemaene vil være plagiering og spørsmål knyttet til forfatterskap i vitenskapelige publikasjoner.

Seminarene gjennomføres:

 14. oktober: Universitetet i Bergen
18. oktober: Universitetet i Oslo
19. oktober: NTNU, Trondheim
27. oktober: Universitetet i Agder, Kristiansand
3. november: Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås
4. november: Universitetet i Stavanger
16. november: Universitetet i Tromsø  
Programmene legges ut på nettsidene etter hvert som de er klare. Seminarene er gratis og åpne for alle interesserte.