Erklæringen inneholder fire grunnleggende prinsipper om god forskningsskikk:

  • Honesty in all aspects of research
  • Accountability in the conduct of research
  • Professional courtesy and fairness in working with others
  • Good stewardship of research on behalf of others

I tillegg inneholder erklæringen 14 punkter for etterlevelse for forskere. Disse er ment som retningslinjer for god vitenskapelig praksis på tvers av land og kulturer.

Ett av punktene omhandler kommunikasjon. Her anbefales det at forskere kun kommenterer ut fra vedkommendes ekspertiseområde i en offentlig diskusjon om forskning. Det understrekes at man som forsker må skille mellom fagkunnskap og egen mening.

Andre punkter gjelder konsekvenser for samfunnet. Alle forskere og forskningsinstitusjoner bes å vurdere forskningen etisk i risiko- og nytteperspektiv på samfunnsnivå.

Den felles erklæringen  er utarbeidet av de 350 forskere, formidlere, beslutningstakere, universitetsledere og akademiske forleggere som deltok på konferansen. Den er en veiledende tekst som er ment å forebygge uredelighet.


Hele erklæringen er tilgjengelig fra FBIB.