Kåre Hagen trakk seg, like etter hans kone Hanne Bjurstrøm ble utnevnt til statsråd, fra sentrale og overordnete deler av arbeidet i forskningen rundt NAV-reformen. Han ønsket imidlertid å beholde deler av arbeidet på lavere nivå. Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har nå konkludert med at dette er heller ikke ønskelig.

Trakk seg

Forsker Kåre Hagen, som er leder ved Institutt for offentlige styringsformer ved Handelshøyskolen BI, trakk seg fra rollen som modulleder i evalueringen av NAV-reformen like etter at Bjurstrøm ble utnevnt til statsråd. Dette innebar at han ikke lenger selv skulle bidra i denne forskningen.  Han ba samtidig om en habilitetsvurdering.

Noen oppgaver

Hagen mente at han til tross for at han hadde trukket seg fra store deler av prosjektet, kunne ha noen små avgrensete oppgaver. Dette var for det første oppgaven knyttet til å være ansvarlig for fullføring av avtalearkivet ved BI. For det andre å gjennomføre og rapportere statistiske analyser for publisering i vitenskapelig tidsskrifter. For det tredje å være kollegialt behjelpelig i andres analyser av data fra avtalearkivet.

NESH har mottatt henvendelse både fra Norges forskningsråd og BI for å få en forskningsetisk vurdering av den nå mer begrensete rollen Hagen skal eventuelt ha i prosjektet med å evaluere NAV-reformen. Dette er et arbeid arbeidsministeren er oppdragsgiver for.

Ikke ønskelig

Komiteen behandlet saken på sitt møte den 18. desember og i påfølgende meningsutveksling pr. e-post etter møtet. NESH er av den oppfatning at det nære forholdet mellom forsker og statsråd blir problematisk fordi det kan svekke tilliten til forskningens uavhengighet. Etter en helhetsvurdering er komiteen kommet frem til at Hagen ikke bør ha noen rolle, selv ikke de tre funksjonene Hagen selv ønsket å beholde. I uttalelsen fra NESH skriver komiteen:
”NESH innser at denne vurderingen innebærer at Hagen må gi slipp på en stor arbeidsoppgave som han utvilsomt har investert mye i, men komiteen mener at hensynet til forskningens uavhengighet, troverdighet og renommé må veie tyngre. Tilliten til evalueringsprosjektet så vel som til det øvrige forskningsteamet kan lide skade dersom Hagen forblir en del av prosjektet. ”

Hele uttalelsen finner du her (PDF-fil) eller som vanlig webside.

For spørsmål knyttet til saken: ta kontakt med sekretariatsleder Espen Gamlund, tlf. 23 31 83 02 eller komitéleder NESH (t.o.m. 2009 og denne saken): Anne-Hilde Nagel, tlf: 55 58 23 13