En amerikaner, med pseudonymet Ed Dante, tjener sine penger på studenter som ikke greier levere oppgavene sine. Dante klipper og limer fra alt faglig stoff han har tilgang til og produserer faglige artikler på bestilling. Dette har han levd av siden 2004.

Det er tidsskriftet The Chronicle of Higher Education som i forrige uke hadde en 8 siders kronikk skrevet av Ed Dante selv. Der forteller han om sin ”business”, hvordan han arbeider og i hvilket omfang.
Han har en ”stall” av medhjelpere, på det meste opptil 50 personer som hjelper ham i produksjonen. Selv sier han at han i løpet av siste året har produsert så mye som 5000 sider fagstoff til sine kunder. Og han tjener mer enn nok, 66 ooo dollar regner han med i år.

Det er forskjellige grunner til at folk søker hans hjelp. Noen har tidsnød, noen er innvandrere og dårlige i engelsk språk, noen er faktisk ikke gode nok; de kan ikke en gang skrive en litteraturliste tilhørende oppgaven sin. Dante mener at undervisningen på universitetene ikke er god nok, og at studentene desperat trenger hjelp. - Noen av kundene mine er også de rike, late, som bare betaler seg fra ubehaget, skriver han.

Forfatteren har levert artikler innen de fleste fagområder, på masternivå innen psykologi, sosiologi og internasjonalt diplomati, på bachelornivå innen organisasjon og ledelse. I tillegg skriver han mindre ting på de fleste fagområder: Historie, film, flysikkerhet, markedsføring, antropologi, litteratur – for å nevne noe.

Han forteller at de som han har knyttet til seg i firmaet også produserer egne artikler, på bestilling fra studenter som igjen kjøper dem. I kronikken refererer han de høye tallene på studentfusk som er i USA. I sommer rapporterte New York Times om at 61 % av studenter på lavere nivå har plagiert andre i sine besvarelser.

Ed Dante har skrevet kronikken sin for å gjøre myndighetene klar over hva som foregår. Han ønsker  å skape en etisk debatt om slik adferd, og at dette også kan føre til bedre forhold for studentene. Selv planlegger han å slutte med arbeidet. Han er lei av å få studentene til å virke flinkere enn de er.

Kilder:
http://chronicle.com/article/The-Shadow-Scholar/125329/
http://www.christianhumanist.org/chb/2010/11/ed-dante-cfu-and-platos-warnings-against-democracy/