Årsrapporten gir oversikt over aktiviteten i:

  • Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
  • Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
  • Den nasjonale forskningsetiske komité samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
  • Den etiske nemnda for patentsaker
  • Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger

Årsrapporten publiseres kun elektronisk og kan lastes ned som PDF-fil her (0,7 MB)