Tid: kl. 18 – 20. 30, sal Amalie Skram
Møtet er gratis og åpent for alle. Enkel bevertning

Vi vet at neste pandemi kommer. Hva har vi lært av svineinfluensa-erfaringen?  Vil vi klare balansegangen mellom fornuftige føre-var tiltak på den ene siden og overdrevne skrekk - scenarier på den andre? Danmark valgte en annen løsning enn Norge, hvorfor?

Debattleder: Aslak Bonde, politisk journalist

Kan vi være ”føre-var” nok?
Innledning ved Matthias Kaiser, sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Deltakere i panelet:
Bjørn Gunnar Iversen, overlege, infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet
Harald Hornmoen, førsteamanuensis, journalistikk, Høgskolen i Oslo
Peter Sandøe, professor og leder for Center for bioetik og risikovurdering i Danmark
John Arne Skolbekken, førsteamanuensis, medlem av  Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
Anita Tunold, dir. for samfunnskontakt, Glaxo Smith Klein
Tore Elling Ulvestad, professor, Gades institutt, Universitetet i Bergen

PÅMELDING innen 25. mai.