The Council of British Druid Orders (Cobdo) er en nyreligiøs gruppe som bekjenner seg til druidenes lære. En druide er en keltisk offer- eller orakelprest. Druidene er kjent fra Gallia og de britiske øyer fra rundt 200 f.Kr. I tillegg til presterollen hadde de mektige druidene oppgaver som spåmenn, lærere, leger og dommere.

Skjelettet er av et tre år gammelt barn. Man vet ikke om det er gutt eller jente, men barneskjelettet har fått navnet Charlie. Det ble funnet av den kjente engelske arkeologen Alexander Keiller i 1929 ved Windmind Hill, like ved Avebury og er fortsatt i museet. Alt i museet ble gitt som gave til nasjonen i 1966 og forvaltes derfor av English Heritage.

Cobdo mener at Charlies levninger skal behandles med respekt og av religiøse grunner få sin grav der det ble funnet. De fremmet sitt krav i 2006. Forskningssjef i English Heritage, dr. Sebastian Payne, sier at de har dyp respekt for ønsket om å bringe Charlie tilbake, men at de allikevel mener at skjelettet et viktig å ha i museets eie, både forat publikum kan se og lære, men også for å gi mulighet for videre forskning. Nye metoder som DNA analyse og isotopundersøkelser, gjør at mye kunnskap kan hentes ut. Payne sier at de har gjort grundig arbeid forut for avslaget. Blant annet har de støttet seg til prinsippene som er tydeliggjort i “The Guidance for the Care of Human Remains in Museums” fra 2005.

Der står det blant annet at menneskelige levninger eldre enn 500 år sjelden har krav på å bringes tilbake med mindre veldig tette bånd kan dokumenteres. Payne kan ikke se at verken genetisk, kulturell eller religiøs tilknytning er tilstede på en slik måte at gravlegging kan forsvares.

Kilder:
Telegraph, pg 10, 7 April
BBC News, 6 April
Wiltshire Gazette and Herald, 6 April
Politics.co.uk, 6 April