Resten av universitetene får besøk av Forskningsetiske komiteer utover i oktober med avslutning 4. november ved Universitetet i Stavanger.

Gjennom samarbeidet med universitetene ønsker komiteene å bli mer synlige og påvirket til engasjement lokalt.


På UiO ble møtet åpnet av prorektor Inga Bostad. Hun kunne blant annet bekrefte at UiO er godt i gang med å integrere forskningsetikk i studiene. Siden 2007 har UiO fått på plass tiltaksplan, nye retningslinjer for god forskningsskikk – ”De 10 bud”, som de kalles. De forskningsetiske utvalg har fått en tydeligere plass i organisasjonen, og det er utviklet enn håndbok for god forskningsskikk.

På hvert møte som holdes forteller Forskningsetiske komiteer om sitt arbeid og tar opp temaene medforfatterskap og plagiering, tema på tvers av fagområdene til komiteene.

Se program for de neste møtene:


27. oktober: Universitetet i Agder, Kristiansand
2. november: Universitetet i Tromsø
3. november: Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås
4. november: Universitetet i Stavanger