Vi belyser gjennom flere artikler taushetspliktens ulike sider. Ikke alle forskere mener det samme og forstår loven likt.

Bladet har også artikler om samisk forskning – hvordan skal Sametinget og Skjelettutvalget samarbeide.

Forsknings som fører folk bak lyset, høres umiddelbart ikke bra ut. Les om prosjektet ”Kartlegging av diskriminering på arbeidsmarkedet i Norge” og en forskningsetisk samtale mellom Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora og Institutt for samfunnsforskning.

Hele bladet som PDF

Alle artikler