Nettstedet etikkom.no er restrukturert og har fått ny design. All informasjon knyttet til virksomheten i De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) er flyttet til et eget nettsted som drives av REK.

Nettstedet er omstrukturert med tanke på å gi flere innganger til forskningsetiske tema og komiteene og utvalgenes virksomhet.

Sidene er informasjonskanal for:
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag
Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi 
Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora
Granskingsutvalget for redelighet i forskning
Den etisk nemnda for patentsaker
Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av humant skjelettmateriale.

Forskningsetisk bibliotek (FBIB)

Samtidig lanserer vi også en ny nettressurs innen forskningsetikk. Forskningsetisk bibliotek (FBIB) tilbyr over 60 nyskrevne tekster om sentrale forskningsetiske tema av eksperter på området.  I det digitale biblioteket finnes også diskusjonseksempler og relevante filmer. De ulike tekstene er også lenket opp mot relevante nyheter og fagbladartikler.

FBIB er et tiltak fra Forskningsetiske komiteer i samarbeid med landets syv universiteter og er i utgangspunktet tenkt som en hjelp til undervisning i forskningsetikk ved universiteter og høyskoler.