Den kvinnelige studenten som avisen har snakket med, mener at en lapp i lommen på eksamen ikke er å jukse, men bare å sette i system det hun allerede kan, men bare trenger litt hjelp for å huske. Det er hennes eget arbeid, mener hun.

Psykologiprofessor Karl Halvor Teigen mener at det er en vanlig tankegang blant dem som tyr til ulovlige midler at de egentlig fortjener en god karakter, men har bare ikke rukket å tilegne seg kunnskapen for å få det.

Universitetet i Oslo tar stadig flere studenter for fusk. I 2002 ble fem stykker meldt til Klagenemnda for juks eller forsøk på å jukse. Fire av dem ble funnet skyldig. Tilsvarende tall for 2008 var 57 innmeldte saker og 29 som ble funnet skyldig.

Studiedirektør ved Universitetet i Oslo, Monica Bakken, sier til Universitas at tallene kan tyde på at det har vært en formidabel økning i juksesaker, men at dette må veies opp mot at det i den senere tiden har vært fokus på å avsløre fusk og at Universitetet stadig får bedre muligheter for å fange opp juks elektronisk.

Les hele artikkelen Trendy med juks på Universtas’ nettsider