I de forskningsetiske retningslinjene for naturvitenskap og teknologi er den innledende delen kalt forskningens overordnede forpliktelser.

Disse forpliktelsene er:
1. Forskningen skal være i overensstemmelse med menneskerettighetene.
2. Forskningen skal være i overensstemmelse med bærekraftig utvikling og respekt for miljøet.
3. Forskningen skal bidra til fred.
4. Forskningen skal bidra til og ta del i demokratisk utvikling.
5. Forskningen skal bidra til større global rettferdighet i fordeling av goder ved formidling av kunnskap.
Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) inviterer til åpnet møte med utgangspunkt i disse fem punktene.