Veiledningen har til hensikt å bidra til bevisstgjøring om relevante etiske hensyn, og gi konkrete råd om hvilke kriterier som bør legges til grunn, hvis deltakere i forskning skal tilbys betaling. Den er ment for forskere og De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og setter en rekke kriterier for når betaling til forsøkspersoner er berettiget.
Veiledningen gir også en oversikt over hva som sies om betaling til deltakere i forskning i relevante dokumenter fra Europarådet og Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS).

Betaling til deltakere i medisinsk og helsefaglig forskning - en veiledning