Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD) inviterer til seminar Radisson SAS Royal Hotel på Bryggen i Bergen (10-16).

Programmet for seminaret

Følgende tema vil bli diskutert:

-Er praksisen med å premiere informanter mer omfattende enn tidligere?

-Er premiering et nødvendig tiltak for å sikre rekruttering til forskningsprosjekter, og får premiering konsekvenser for kunnskapsgrunnlagets kvalitet?

-Hvilke juridiske og etiske hensyn reises?

-Hvordan påvirker praksisen relasjonen mellom forsker og informant?

-Hvilke konsekvenser har praksisen for individ og samfunn?

-Er det behov for egne retningslinjer på området?

PÅMELDING
seminar@nsd.uib.no eller tlf 55 58 21 17

Påmeldingsfrist: 23. januar 2009. Seminaret er gratis, men antall plasser er begrenset.