Hopp til innhold

Meny

Nyheter

Her finner du oversikt over alle nyheter publisert på våre nettsider.

 • ansatte i sekretariatet

  Stilling ledig: Direktør

  Er du opptatt av forskning og forskningsetikk? Vi er på jakt etter en person som kan lede det viktige arbeidet til De nasjonale forskningsetiske komiteene videre.

 • Arbeids- og sosialministeren måtte svare om forskningsetikk

  «Kan statsråden redegjøre for hvorfor og hvordan departementet innførte en egen forskrift som påla leger og deres langtidssykemeldte pasienter å delta i forskning uten samtykke, og kan statsråden garantere at dette ikke feilaktig har skjedd i andr...

 • Helene Ingierd

  Ny fungerende direktør i komiteene

  1. desember tar Helene Ingierd over som fungerende direktør i De nasjonale forskningsetiske komiteene.

 • Omslag KI-betenkning

  Hvordan sikre etisk god KI-forskning?

  I dag legger Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) frem sin betenkning om hvordan man kan sikre forskningsetikken i kunstig intelligens-forskning.

 • Er du opptatt av forskningsetikk?

  Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) søker tre nye medlemmer for perioden 2020-2024.

 • Matthias Kaiser, UiB

  – Skal tråkke noen på tærne

  – Denne rapporten skal tråkke noen på tærne. Om man ikke leser den slik, tror jeg man overser et viktig budskap. Hvis vi ikke kan bruke dette videre, er det forgjeves.

 • RINO 3 - forside

  Ny rapport om forskningsetikk – ute nå

  Den siste delrapporten i RINO-prosjektet (Research Integrity in Norway) legges frem i Bergen i dag. Les den her.

 • Lid, Vabø, Storeng og Qvenild under paneldebatten på NESH's åpne møte

  Åpenhet i forskning er en vanskelig balansegang

  Åpen forskning har sine ulemper. Det å involvere brukere med ulike interesser i prosjekter, kan være særlig utfordrende.

 • Forskningsetisk forum 2019: Oppsummerer forskning om forskningsintegritet

  Hva er status for forskningsetikken i Norge? Er vi enige om grensene mellom det akseptable og uakseptable? Hvilken opplæring virker? Og hvor går veien videre etter at vi har kartlagt feltet?

 • Gir forskningsetiske innspill til nasjonal strategi for kunstig intelligens

  "Kunstig intelligens påvirker allerede i dag mange områder av samfunnet. Den videre utvikling av kunstig intelligens-teknologi og usikkerheten knyttet til konsekvenser for mennesker og samfunn, krever en refleksjon, som også forskere må forholde s...

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.