Hopp til innhold

Meny

Nyheter

Her finner du oversikt over alle nyheter publisert på våre nettsider.

 • Ledig stilling som sekretariatsleder

  Vår kollega skal ta fatt på nye utfordringer, og vi har dermed ledig stilling som sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM).

 • Gir forskningsetiske innspill til nasjonal strategi for kunstig intelligens

  "Kunstig intelligens påvirker allerede i dag mange områder av samfunnet. Den videre utvikling av kunstig intelligens-teknologi og usikkerheten knyttet til konsekvenser for mennesker og samfunn, krever en refleksjon, som også forskere må forholde s...

 • Full forelesningssal under verdenskonferansen i forskningsintegritet

  Norge sterkt til stede på verdenskonferansen i forskningsintegritet

  Norge og De nasjonale forskningsetiske komiteene var sterkt til stede under verdenskonferansen i forskningsintegritet (WCRI2019) i Hong Kong i begynnelsen av juni. - Jeg oppfattet at denne konferansen var mye bredere enn de tidligere verdenskonfer...

 • Årskonferansen i komiteene: Forskningsetikk i søknader og stordata

  Nå er forskningsetikken en del av «excellencevurderingen», sa avdelingsdirektør Nina Hedlund i Forskningsrådet under Årskonferansen til De nasjonale forskningsetiske komiteene. NESH-leder Elisabeth Staksrud forklarte hvorfor hennes komité ikke kan...

 • Helene Ingierd

  Trenger forskningsetisk veileding på KI-feltet

  Kunstig intelligens har eksistert som begrep siden 1950-tallet, det er de store mengdene data vi har tilgjengelig som gjør feltet så aktuelt i dag. Forrige uke møtte NENT forskere for å diskutere forskningsetiske dimensjoner ved kunstig intelligens.

 • FEKs innspill til innføring av åpen tilgang gjennom Plan S

  Anbefaler å søke balanse mellom åpenhetsnormer og andre etiske normer, og understreker at implementeringen av Plan S ikke bør forhastes.

 • – Vi må vurdere om retningslinjene er rimelige

  "Vi må kritisk vurdere om normene som er uttrykt i våre forskningsetiske retningslinjer, er rimelige gitt de betingelsene forskere i dag er underlagt. For eksempel bør vi diskutere om enkelte av kravene til forfatterskap er for rigide i en...

 • Skjelettutvalgets innspill til ny kulturminnemelding: Ta vare på menneskelige levninger

  Skjeletter har veldig ulikt vern i Norge. Det ber Skjelettutvalget om at ny stortingsmelding om kulturminnepolitikk gjør noe med.

 • Forskningsetikk – et ledelsesansvar

  Hvor involvert bør ledelsen være i redelighetsutvalgenes arbeid? Og hvordan kan man sikre forskningsetisk opplæring på alle nivåer i institusjonene? Dette var blant spørsmålene som ble diskutert under Lederforum for forskningsetikk i desember.

 • REK arrangerer seminar om datadeling og foredrag om etikk og innovasjon

  Er du interessert i deling av data i forskning? Eller i forskning og innovasjon? I februar og mars kan du få med deg to relevante arrangementer i regi av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i Oslo.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.