Nyheter - Etikkom Hopp til innhold

Meny

Nyheter

Her finner du oversikt over alle nyheter publisert på våre nettsider.

 • Ønsker innspill om kunstig intelligens

  Hva ser dere som positive muligheter for KI? Ser dere noen bekymringsfulle sider ved utvikling av KI? Hvilke forskningsetiske spørsmål og utfordringer (inkludert spørsmål om samfunnsmessige konsekvenser) gjør seg gjeldende i KI-forskning, inkluder...

 • Legger frem statusrapport om forskningsetikk i Norge

  For første gang på 20 år er status for forskningsetikk kartlagt i Norge. Nå legges første delrapport frem.

 • En lege tar en blodprøve fra en pasient under Tuskegee-prosjektet

  Blir prøver fra uetisk forskning fortsatt brukt?

  I USA stiller forskere spørsmål ved hva som har skjedd med prøvene fra to beryktede medisinske eksperimenter.

 • Vidar Enebakk

  – Akademia må ta definisjonsmakten

  – En av de største utfordringene med regulering av forskningsetikken, er at den bidrar til å begrense fokuset på hva som er relevant i en forskningsetisk diskusjon. Det er deres - akademias - ansvar å holde den diskusjonen oppe.

 • Lovutvalg understreker behovet for faglig uavhengighet

  Statistisk sentralbyrå og de andre statistikkprodusentene må sikres den nødvendige faglige uavhengighet, skriver Statistikklovutvalget i sin utredning. Utvalget henviser blant annet til våre forskningsetiske retningslinjer.

 • Ottersen feller Macchiarini for uredelig forskning

  Rektor ved Karolinska Institutet, Ole Petter Ottersen, besluttet i går å felle Paolo Macchiarini og hans medforfattere for uredelighet i forskning.

 • Ser behovet for skjelettveileder

  Skjelettutvalget har fått en rekke innspill i høringen av "Veileder ved funn av menneskelige levninger". Flere ønsker en veileder velkommen, noen etterlyser enda tydeligere råd.

 • Bilde tannhjul med påskriften integrity

  Undersøker utbredelsen av forskningsetiske overtramp i Norge

  I dag begynner utsendelsen av et spørreskjema til alle forskere i Norge. Målet er å kartlegge forekomsten av diskutabel og uredelig forskning, og – i neste fase – hva som fremmer god forskningsskikk.

 • Nye komiteer på plass

  Før jul ble det avklart hvem som blir medlemmer i De nasjonale forskningsetiske komiteene fra 2018-2021.

 • Mange innspill til dyreretningslinjer

  En rekke instanser har gitt innspill i høringen av Etiske retningslinjer for bruk av dyr i forskning.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.