Hopp til innhold

Meny

Forskningsetikk nr. 1, 2020

Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

Forskningsetikk har vært gjennom en liten «makeover» og framstår i denne utgaven med nytt design, nytt navn og nye spaltister. Det som ikke er nytt, er kjernen: interessant stoff om forskningsetiske problemstillinger.

I snart 20 år har bladet du nå leser, hatt navnet Forskningsetikk. Navneendringer har blitt en trend de siste årene, som NSB som ble til Vy og Statoil til Equinor. Fra og med denne utgaven får også Forskningsetikk nytt navn. Endringen vil nok ikke skape like mye diskusjon som de tidligere nevnte navnebyttene. Vi har beholdt grunnstammen, og bladet heter nå Magasinet Forskningsetikk.

Vi tror navneendringen vil gjøre det lettere å skille mellom bladet og det mer generiske forskningsetikk i dagligtale. I tillegg ønsker vi å tydeliggjøre skillet opp mot De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) for øvrig. I løpet av året kommer FEK til å «flytte» fra etikkom.no til det det enklere domenet forskningsetikk.no. Innhold fra bladet vil finnes også her, men det aller meste av innholdet på denne nettsiden vil FEKs øvrige virksomhet stå bak.

Magasinet Forskningsetikk gis ut av FEK, og har som oppgave å skrive om aktuelle forskningsetiske spørsmål. Men redaktøren er underlagt Redaktørplakaten, og har full frihet til å bestemme bladets innhold og vinklinger. Det er et kvalitetsstempel som vi er stolte av og holder høyt.

I årets første utgave kan du blant annet lese om arbeidet med å utvikle vaksine mot koronaviruset. Å utvikle vaksiner tar vanligvis flere år. Hvor mange snarveier kan man ta når det virkelig haster? Du kan også lese om avsløringen av kinesiske «papirmøller» som etter alt å dømme produserer vitenskapelige artikler på bestilling. En norsk forsker har vært sentral i opprullingen.

To nye spalter har også premiere: Ærlig talt og Mitt dilemma. I Ærlig talt møter du fire faste spaltister som sammen representerer ulike aktører og perspektiver i forskningssamfunnet. I spalten Mitt dilemma vil nye personer i hvert nummer fortelle om forskningsetiske dilemma de har stått i, og hvordan disse ble løst.

Vi håper dere setter pris på endringene og tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill.

God lesning!

Leder

 • Redaktør Elin Fugelsnes

  Leder: Forskningsetikk i koronaens tid

  Denne utgaven av bladet skulle være en grunn til å feire: nytt design, nytt navn og nye spaltister. I stedet er det usikkerhet og frykt som preger både oss som har laget bladet, og dere som leser det.

Artikkel

 • Folk i verneutstyr som jobber på et laboratorium

  Vaksine i full fart

  Å utvikle ein vaksine tar fleire år. Kor mange snarvegar kan ein ta når ein helst skulle hatt han i går?

 • Illustrasjon av en papirmølle med dragehode som spytter ut papir

  Å kjempe mot papirmøller

  Nylig ble det avslørt at en kinesisk «papirmølle» har produsert minst 400 vitenskapelige artikler på bestilling. En norsk forsker har vært sentral i opprullingen.

 • Ole M. Sejersted

  Norske forskere feiler også med bilder

  Ole M. Sejersted og kollegene i redelighetsutvalget har behandlet flere saker med mulig bildemanipulering.

 • Stig Strandli Gezelius

  – Instituttforskernes frihet bør styrkes

  Kan vi stole på at forskerne står fritt til å følge sin faglige overbevisning, og at de kan diskutere den åpent? Slett ikke alltid, ifølge professor Stig S. Gezelius.

 • Arne Grønlund

  Jordforsker mener han fikk munnkurv

  Forsker Arne Grønlund ble bedt om å ikke svare på kritikk av egen forskning offentlig, og mistet samtidig avtalen som pensjonistforsker ved ­forskningsinstituttet.

 • Josephine Munch Rasmussen og Årstein Justnes

  Bibelsk svindel gav smertefull sjølvransaking

  Små pergament- og papyrusbitar presenterte som dødehavsrullar lurte heile forskingsverda. Tekstforskarar hadde bydd opp falsknarane til dans, men no ryddar dei opp.

 • Redaktør Oddvar Førland i Tidsskrift for omsorgsforskning

  Står på for Æ, Ø og Å

  De som tar vare på våre syke og gamle, har best nytte av forskningen når den er på norsk, hevder forskere på feltet. Men for karriere, penger og ære er det engelsk som teller.

 • Vidar Røeggen

  – Må verdsette flerspråklighet

  Norge er et av de landene som belønner publisering på eget språk. Samtidig er vi blant landene med høyest andel engelskspråklig publisering. – Vi må aktivt verne om flerspråkligheten i forskningen, sier Vidar Røeggen i UHR.

Ærlig talt

 • Uenige eksperter

  Eksperter som vurderer søknader om forskningsfinansiering, er så uenige at tilfeldig trekking kunne vært like nyttig. Det må vi gjøre noe med.

Historie

 • Marlboro-reklameplakat

  Røykla fakta i 34 år

  Da tobakksindustrien forsto at det ikke lenger nyttet å benekte at røyking var helseskadelig, ble spredning av tvil deres viktigste våpen mot forskningen. I dag bruker andre bransjer samme taktikk.

Sett og hørt

 • Aktuelt

  Korte nyheter fra hele verden: Paven med initiativ til etisk kunstig intelligens. Publisering skal bli mindre viktig i Kina. Bioetiker mener vaksinestudie fra WHO mangler tilstrekkelig informert samtykke.

Bokomtale

 • Omslag av boken Medicinska moraler och skandaler: Vetenskapens (etiska) gränser

  Svenske skandaler under lupen

  Boken er svensk. Og den handler om skandaler i medisinen og forskningen. Kan det dreie seg om noen andre enn Paolo Macchiarini? Tro det eller ei – Macchiarini-saken utgjør bare en liten del av denne boken.

Mitt dilemma

Magasinet Forskningsetikk følger redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten. Ansvarlig redaktør er Elin Fugelsnes. ISSN: 2387-3094

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.