Hopp til innhold

Meny

Forskningsetikk nr. 4, 2019

Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

Denne utgaven av forskningsetikk tar for seg brukermedvirkning: Når er bidrag fra vanlige folk et gode for forskningen, og når kan det føre til overstyring av forskerens frihet? I tillegg kan du lese om uetisk press på unge forskere. Og om Registrered reports, metoden noen mener kan løse utfordringer knyttet blant annet til reproduksjon av forskning. 

Så fortsetter diskusjonen om føre var-prinsippet. Hvilket ansvar har forskere for å varsle om mulig naturfare, som store jordskjelv eller steinras, spør Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi i en kommentarartikkel. 

God lesning!

Leder

Artikkel

 • Bjørn Hoffmann og Matthias Kaiser

  Unge forskere opplever uetisk press

  En stor andel av medisinstipendiatene i Oslo har opplevd uetisk press, viser en ny studie. En annen, og landsomfattende undersøkelse antyder at tellekantsystemet og pengejag spesielt rammer unge forskere.

 • Ole Magnus Oterhals

  Kan han gjere forskinga rikare?

  At han treng hjelp i kvardagen vart eit fortrinn. I dag er Ole Magnus Oterhals blant Noregs mest erfarne utviklingshemma medforskarar.

 • Tove Nakken

  Vil ikkje vere nyttige idiotar

  Sjukehusa har ansvaret for opplæring av brukarane dei rekrutterer til medverknad i forsking, men overlet det stort sett til pasientorganisasjonane. Ingen sikrar at tilbod om opplæring blir gitt til alle.

 • Katerini Storeng

  – Vi må ikke la mektige brukere ta kontrollen

  Fagmiljøene er for lite bevisst på utfordringene rundt brukermedvirkning, ifølge forsker Katerini Storeng. I verste fall kan brukermedvirkning bli en trussel mot akademisk uavhengighet, advarer hun.

 • Dame børster en kosedyrsel

  Folket bør få være med og styre KI-skuta

  Kunstig intelligens (KI) kan gi oss smarte hjelpemidler, men også avanserte våpen og overvåkingssystemer. Innbyggerne må få si sin mening om forskningen, understreker en betenkning

 • Dan Quintana

  En kur mot dårlig forskning?

  Forskningen sliter med reproduksjonsproblemer og manglende tillit. Men flere forskere er frelst og mener de har funnet en viktig del av løsningen: en ny publiseringsprosess kalt Registered Reports.

Historie

 • kopi av telegram på russisk

  Forskeren som ble igjen i kulden

  Selv etter at den kalde krigen var slutt, kjempet biologen Jakob Segal med nebb og klør for sin teori om at aids var skapt av det amerikanske militæret.

Stipendiaten

 • Mathilde Becker Aarseth

  Stipendiaten: Feltarbeid i et terroregime

  Propaganda og byråkratiske dokumenter gir ett bilde av forholdene i Den islamske stat (IS), men hva med sivilbefolkningens opplevelser? Mathilde Becker Aarseth dro til kilden i Mosul for å lære mer om livet under et terrorregime.

Sett og hørt

Kommentar

 • Seks råd om opplæring i forskningsetikk

  Nesten 40 prosent av norske forskere mangler formell kursing i forskningsetikk. Her er seks kunnskapsbaserte råd til institusjonene.

 • Føre var-prinsippet og naturkatastrofer

  Hvilket ansvar har forskere for å varsle om mulig naturfare, som store jordskjelv eller steinras? Dette er et relevant spørsmål når de forskningsetiske retningslinjene for naturvitenskap og teknologi skal revideres.

Bokomtale

 • Omslag av boken Deep medicine av eric topol

  Ekte samhandling med kunstig hjelp

  Eric Topols hovedbudskap er paradoksalt nok at kunstig intelligens (KI) kan være det som skal til for at pasienter og helsepersonell igjen vil kunne oppleve ekte menneskelig samhandling.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.