Hopp til innhold

Meny

Forskningsetikk nr. 2, 2019

Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

Det finnes ingen norsk definisjon av forskning som det er bred enighet om i forskersamfunnet. Mangelen på et klart svar, blir stadig mer problematisk, hevder historieprofessor John Peter Collett i denne utgaven av Forskningsetikk.

Problemstillingen viste seg i praksis for barnelege og stipendiat Anders Aune. Han er i ferd med å utvikle en app for diagnostisering av gulsott blant nyfødte. Men er det snakk om ren forskning, eller også om helsehjelp? Det har betydning for om både mor og far må gi sitt samtykke.

Forskningsrådet og EU er de viktigste finansieringskildene for norske forskere. Anne Inger Helmen Borge gir Forskningsetikks lesere et innblikk i vurderingene som gjøres bak lukkede EU-dører, og byr på sine etikktips. Ketil Skogen, forsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), anklager på sin side Forskningsrådet for å stille utidige krav i søknadsbehandlingen og for å være for mye på lag med næringslivet.

I sommerutgaven av bladet finner du også gode tips til spennende og interessant tidsfordriv både på papir og skjerm.

God sommer og god lesning!

Leder

 • Elin Fugelsnes

  Utflytende forskningsbegrep til besvær

  Hva er egentlig forskning? Det finnes ingen klar og allmenngyldig definisjon. Da blir det også uklart hvem forskningsetiske lover, regler og retningslinjer gjelder for.

Artikkel

 • John Peter Collett, historieprofessor ved UiO

  Ingen veit kva forsking er

  Det finnast ingen norsk definisjon av forsking som det er brei semje om i forskarsamfunnet. Likevel skal forskarar og forskingsinstitusjonar vere tydelege på kva som er forsking og kva som ikkje er det.

 • Baby med fargeskala-verktøy i papp på brystet

  Vil bidra til å redde liv med ny app

  Anders Aune vil bruke mobilkameraet til å forhindre hjerneskade og død hos nyfødte i lavinntektsland. Forskningen regnes som risikofri, men et krav om samtykke fra både mor og far truet med å stanse prosjektet.

 • Anne Inger Helmen Borge

  Etikkekspert: Trøblete toppsøknader i EU

  Etiske mangler er utbredt blant søknadene til EUs mest prestisjetunge forskerstipender. I enkelte av dem er etisk refleksjon fullstendig fraværende, ifølge Anne Inger Helmen Borge.

 • Ketil Skogen, forsker ved NINA

  Mener Forskningsrådet ville dempe kritisk forskning

  Søknaden fikk toppscore av det vitenskapelige panelet. I etterkant krevde administrasjonen endringer for å styrke «legitimiteten». Prosjektleder Ketil Skogen mener det var et forsøk på å vanne ut den kritiske innfallsvinkelen for ikke å provosere sterke næringsinteresser.

Sett og hørt

Historie

Bokomtale

 • Elisabeth Holmes foran en plakat med selskapsnavnet Theranos

  Fake it till you make it?

  Historien om bioteknologiselskapet Theranos viser skyggesiden av Silicon Valleys mantraom at man skal ha ståltro på egne ideer og ikke la seg stoppe før de har blitt virkelighet.

 • Omslaget til boken The workshop and the world: what ten thinkers can teach us about science and authority

  Hvordan gjenopprette vitenskapens autoritet?

  Hvorfor er så mange skeptiske til vitenskapelige fakta, og hvordan kan vi kangjenopprette vitenskapens autoritet? Det ønsker filosofiprofessoren Robert Creaseå finne svar på ved å skue tilbake til de store tenkerne.

Kommentar

 • Ingen kvikkfiks for statistikken

  P-verdien er omstridt og det finnes ingen enkle løsninger på reproduserbarhetskrisen, men samarbeid med statistikere reduserer fortsatt muligheten for feil.

Stipendiaten

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.