Hopp til innhold

Meny

Forskningsetikk nr. 4, 2018

Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

Reproduserbarhetskrisen i forskningen handler ikke om at forskere har problemer med å formere seg. Krisen handler om at en stor andel publiserte forskningsfunn ikke kan gjenskapes, ikke en gang med de originale dataene og regneverktøyene. Lars Holden i Norsk Regnesentral sier til Forskningsetikk at det er mye dårlig kompetanse på statistikk i forskningens verden, og hevder det er vanlig å gjøre grove feil og komme til gal konklusjon. Du kan lese om de vanligste feilene i denne utgaven av Forskningsetikk.

Bevisst triksing med statistisk metode kan ende med at en studie blir gransket for uredelighet, enten lokalt eller i det nasjonale Granskingsutvalget. Torkild Vinther som har vært utvalgets sekretariatsleder fra 2007 til nå, mener imidlertid mørketallene for uredelighetssaker er store og tror mange ikke tør å varsle. Vinther har nettopp blir pensjonist, og nå gjør han opp status på feltet.

De regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal sørge for at forskning innenfor deres virkeområde har forholdt seg til etikk og lovverk før oppstart. Nå opplever flere av REK-ene at antallet saker og kompleksiteten på sakene de behandler, nærmer seg vippepunktet for hva som er forsvarlig. En ekstra komité kan være løsningen, foreslår de i årets siste utgave av Forskningsetikk.

Forskningsetikkredaksjonen takker for følget i året som har vært og ønsker deg en god leseropplevelse og en riktig god jul! Vi gleder oss til å gi deg nye og spennende saker om forskningsetiske problemstillinger i 2019.

Leder

Artikkel

 • Curt Rice

  Rektors brev skulle påvirke etikk-komité

  Rektor Curt Rice ved OsloMet signerte i mars et brev til den nasjonale forskningsetiske komiteen NESH. Her uttrykte han rektoratets sterke ønske om hvordan komitéen skulle konkludere i en bestemt sak.

 • Skjermdump fra videoen i uevo-prosjektet

  UEVO-studien: Foreldre får ikke lenger bestemme over barn i voldsforskning

  For første gang får flere tusen barn og unge fra hele landet mulighet til å delta i en studie om vold og -overgrep uten foreldrenes samtykke. Et ekspertpanel med ungdommer har rådgitt forskerne hele veien.

 • Kari Stefansen og Svein Mossinge

  UEVO-studien: Samfunnsforskere får ikke samme mulighet

  Barn må fortsatt ha foreldres samtykke for å delta i forskning på andre felt enn medisin og helsefag. Det er et unaturlig skille, mener barne- og ungdomsforskerne Svein Mossige og Kari Stefansen.

 • demonstrasjonsplakat mot barnevernet

  Barnevernforsker Edda Stang: – Jeg var for forsiktig med Facebook-grupper

  På åpne Facebook-grupper debatteres norsk barnevern, noen ganger gjennom personlige historier. Spørsmålet for forskere er om innleggene er offentlige og hvor sårbare deltagerne er. Edda Stang mener hun var for forsiktig og mistet tilgang til viktige data.

 • Tegning av forskere som balanserer på en statistikkurve

  Sju måter å feile med statistikk på

  – I forskningens verden er det mye dårlig kompetanse på statistikk. Det er vanlig å gjøre grove feil og komme til gal konklusjon, sier Lars Holden ved Norsk Regnesentral.

 • Torkild Vinther

  – Granskingsutvalget burde tatt flere saker

  Torkild Vinther har vært med fra første møte i Granskingsutvalget i 2007. 11 år senere mener den nypensjonerte sekretariatslederen at arbeidet med redelighet går riktig vei, men ikke fort nok: Mørketallene for uredelighet er store, kunnskapen for liten og motkreftene sterke.

 • Hilde Ekemot og Vibeke Videm i REk midt

  Skal vurdere forskningens forsvarlighet, men nærmer seg uforsvarlig saksmengde selv

  Flere av de regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk opplever at antallet saker og kompleksiteten til sakene nærmer seg vippepunktet for hva som er forsvarlig. De ønsker seg en ekstra komité.

 • Åpen tilgang - for og imot

  Forskningsrådet har gått i bresjen for den såkalte Plan S: Forskning de finansierer, skal publiseres ved åpen tilgang (Open Access, OA) fra 2020. I stedet for å betale for abonnementer på tidsskrifter, skal forskersamfunnet betale for å publisere artikler. De fleste er enige i visjonen om OA, men uklarheter i planen, krav om full åpen tilgang (gold) og kort frist har vekket sterke reaksjoner. Her er noen av argumentene i debatten.

Bokomtale

 • omslag kampen om vitenskapeligheten

  Nå heves nivået i formidlingsdebatten

  Forskning om forskningsformidling står svakt i Skandinavia. Med boka Kampen om vitenskapeligheten har sosiologen Mette Andersson gitt et kraftfullt bidrag til feltet.

Sett og hørt

Historie

 • illustrasjon av dommen mot Galileo Galilei

  Siktet mot stjernene – endte i husarrest

  For nøyaktig 405 år siden skrev astronomen og matematikeren Galileo Galilei et brev til en venn. Nylig ble originalen funnet, og den avslører nye detaljer om hendelsene som til slutt fikk vitenskapsmannen dømt til livsvarig fengsel.

Kommentar

Stipendiaten

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.