Hopp til innhold

Meny

Forskningsetikk nr. 2, 2018

Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

At et patent må til for at noen skal tørre å investere i å utvikle produkter av noe, er en utbredt sannhet. Men det er ikke så enkelt at patent leder til produktutvikling leder til løsning av samfunnsproblemer og felles goder. Det markedsstyrte patentsystemet leder gjerne til skjeve prioriteringer og utvikling av sånt som bare folk og land med penger har råd til.

Gitt systemets skjevheter, hvor greit er det at det tas patent på resultater fra offentlig finansiert forskning ved universitetene? Har de god kontroll på at markedet ikke ender som agendasetter for forskningen, og at resultatene kommer oss alle til gode?

Dette og litt andre aspekter ved patenter og kommersialisering av forskning pirker vi borti, i dette nummeret av Forskningsetikk. Hvor ble det for eksempel av Norges ambisjon om å være superetiske i forhold til patenter, manifestert i en rekke tiltak innført i 2004? I dag eksistere de bare på papiret.

Vi tar også for oss problemer med prekliniske dyrestudier – mange av dem er altfor dårlige. Da er det kanskje ikke så rart at få legemiddelutprøvinger ender med brukbare resultater.

Og forskere er lei av å måles med enkle kvantitative mål. Flere internasjonale initiativer er igangsatt for å motvirke negative effekter av måletrenden. Kunnskapsdepartementet ivrer for et av dem, DORA-erklæringen, men mener selv at de ikke trenger å se over egen praksis. Det er ikke lederen i DORAs styringsgruppe helt enig i.

Så der har dere årets strandlektyre!

Jeg takker dessuten for meg etter ett år som redaktør i bladet Forskningsetikk. Elin Fugelsnes er tilbake fra permisjon, og er godt i gang med høstens første nummer.

God lesing, og god sommer!

Ida Irene Bergstrøm

Leder

Artikkel

Kommentar

Stipendiaten

Sett og hørt

Bokomtale

  • Frihet til salgs

    I Sannhet til salgs beskriver biologen Dag Hessen en rekke sykdomstegn i dagens forskningssystem, men han mangler en skikkelig diagnose. Den danske sosiologen Heine Andersen går grundigere til verks i Forskningsfrihed, og den danske boka viser at det er behov for en tilsvarende analyse også i Norge.

Historie

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.