Hopp til innhold

Meny

Forskningsetikk nr. 1, 2017

Magasinet Forskningsetikk er et fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK). I dette nummeret av Forskningsetikk kan du blant annet lese om ulike problemstillinger knyttet til internasjonalt samarbeid i forskning.

Hvilke regler og retningslinjer skal man forholde seg til når et forskningsprosjekt foregår i flere land? Hvordan kan norske forskere unngå etiske overtramp i utviklingsland? Og er det greit å samarbeide med kontroversielle næringslivsaktører eller stater hvor demokrati og personvern er under press?

Du kan også lese om stipendiaten som forsket på vennene sine, tilbakevist forskning som lever sitt eget liv, og hvordan stadig flere av oss må regne med å bli inkludert i forskning i framtida.

God lesning!

Leder

 • Elin Fugelsnes

  Forskning i grenseland

  Forskere og data krysser i økende grad landegrenser. En viktig utfordring er å passe på at de etiske grensene ikke overskrides samtidig.

Artikkel

 • Jon Sudbø

  Uredelig forskning lever videre

  Hvis forskere er slurvete eller uredelige når de siterer, kan det få alvorlige konsekvenser for samfunnet.

 • Camilla Stoltenberg

  Nå telte de meg også!

  De færreste av oss har autisme eller har fått behandling for rusavhengighet. Likevel skal sensitive opplysninger fra nesten hele befolkningen brukes i to forskningsprosjekter som tar opp disse problemstillingene.

 • En afrikansk kvinne vasker klær

  Etikk i fremmed landskap

  - Jeg har opplevd mange vanskelige situasjoner, sier Andrea Solnes Miltenburg om sitt forskningsarbeid i Tanzania. Å ta med seks geiter i bilen ble én løsning.

 • Universitetet i Oslo

  Flere doktorgrader stoppet ved UiO

  Universitetet i Oslo kvalitetssikret ikke egne prosjekter ved store deler av Det medisinske fakultetet. Nå får utenlandske stipendiater svi for at veiledere ikke søkte etisk godkjenning fra Norge.

 • Pål Vegar Storeheier, UiT

  Oljefondets svarteliste kan bli rettesnor

  Universitetet i Tromsø har vedtatt egne etiske retningslinjer for samarbeid med eksterne virksomheter. Bakteppet er muligheten for kontroversielt samarbeid med svartelistede selskaper.

 • Datanett over jordkloden

  Grenselause data

  Nye former for data er gjerne globale og grensesprengjande av natur. Det utfordrar etikken. Éi av motgiftene frå OCED er endå meir internasjonalt samarbeid.

Historie

 • John Darsee

  Harvard-yndlingens storstilte hjertejuks

  Den unge og svært produktive hjerteforskeren John Darsee var spådd en lysende karriere. Hans overordnede hadde tungt for å akseptere at suksessen var en bløff, selv da forskeren ble tatt på fersken.

Bokomtale

 • Bokomslag: Hjelp, jeg skal på feltarbeid!

  Hopper over de store utfordringene

  «Hjelp, jeg skal på feltarbeid!» er en nyttig bok for studenter som skal gjøre sitt første feltarbeid. Den gir imidlertid først og fremst en introduksjon til prosessen, ikke hjelp til å løse de virkelig vanskelige problemene som kan komme underveis.

Stipendiaten

 • Ingrid M. Tolstad

  Hun forsket på vennene sine

  Sosialantropolog Ingrid M. Tolstad skrev doktorgrad om musikkproduksjon og fulgte et produksjonsselskap over tid. Utfordringen var at de som drev selskapet, var vennene hennes.

I redaksjonen:

Ansvarlig redaktør: Elin Fugelsnes, tlf: 23 31 83 11.
Journalist Kristin S. Grønli, frilanser, tlf: 91 36 30 07.
Journalist Asle Olav Rønning, frilanser, tlf: 99 73 21 68.
Journalist Silje S. Pileberg, frilanser. tlf: 45 42 78 59. 
Journalist Adele Flakke Johannessen, tlf: 23 31 83 00.
Kommunikasjonsrådgiver Ingrid S. Torp, tlf: 23 31 83 07.

Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Den norske fagpresses forening. Bestill gratis abonnement

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.