ResearchKit er absolutt interessant, men vi jobber med et tilsvarende system, PasApp, som skal kunne brukes på alle typer mobiler og pc'er. Vi ønsker å nå den brede masse. Dermed unngår vi også den potensielle skjevheten som følger med at bare iPhone-brukere kan svare, påpeker Arve Kaaresen.

Han er seksjonsleder ved Seksjon for innovasjon og arkitektur ved sykehusets IKT-avdeling.

I likhet med Apples ResearchKit er PasApp en plattform for utvikling av nye apper. Forskere og behandlere skal selv kunne designe appene, og det skal være lett å ta dem i bruk. PasApp skal etter planen lanseres i løpet av 2016.

Sikkert som bank-ID

– Vi planlegger å bruke dette i mange sammenhenger, fra spørreskjemaer til målinger av for eksempel blodtrykk og insulinnivå og undersøkelser av tarmen. Tanken er at appene skal kunne brukes som verktøy både i diagnostisering, behandling og forskning, forteller Kaaresen.

Han understreker at de har jobbet mye med å ivareta personvernet i forbindelse med utviklingen av PasApp.

– Vi skal lage et rammeverk og en infrastruktur som tilfredsstiller myndighetenes krav til sikkerhet, sier han.

– Vi bruker samme type sikkerhets­mekanismer som bank-ID. Dette er allerede i bruk i Min journal som er sykehusets web-applikasjon for pasienter. Det har vært litt vanskeligere å få til et godt nok system på mobil, men om kort tid vil det være på plass, mener Kaaresen.