Hopp til innhold

Meny

2015-1: Vitenskapelig publisering

Magasinet Forskningsetikk er et fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

I dette nummeret av Forskningsetikk kan du blant annet lese om ulike problemstillinger knyttet til vitenskapelig publisering.

Vi tar for oss publiseringsindikatoren, Open Access, skjevhet i publisering og hvordan fokuset på kvantitet påvirker forskningens samfunnsnytte.

Du kan også lese om forskningen som er gjort i forbindelse med terrorangrepene 22. juli, og om italieneren som vil finne sannheten om vitenskapelig uredelighet.

- Elin Fugelsnes, ansvarlig redaktør

Leder

Artikkel

 • Bilde av Steen Steensen

  På vei ut av det lukkede universet

  «Alle» er enige om at forskningsartikler bør være gratis tilgjengelig for alle. Flommen av nye Open Access-tidsskrifter skaper likevel mer bekymring enn begeistring. Det er de tradisjonelle tidsskriftene som må omvendes, mener mange. 

 • Bilde av Torkel Brekke

  Vil drive voksenopplæring

  Torkel Brekke, professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo, har bestemt seg for at han skal publisere sine neste artikler i Open Access.

 • Portrett av Dorte Østreng

  Satser på gratis nettbøker

  En bok om internettforskning og etikk blir sannsynligvis den første boka som publiseres Open Access, det vil si gratis tilgjengelig via Internett, på et norsk akademisk forlag.

 • Bilde av Øyvind Østerud

  Tel, tel ikkje

  Publisering omsett til poeng styrer tildeling av tid og pengar til enkeltforskarar. – For å vurdere kvalitet må fagfolk gå inn og lese, innvender professor Øyvind Østerud.

 • Bilde av Frank Huisman

  – Tankeløs telling truer samfunnsnytten

  – Forskere burde publisere mindre, men bedre, og fokusere mer på å hjelpe verden enn sin egen forskergruppe, mener den nederlandske professoren Frank Huisman.

 • Bilde av Andreas Lundh

  Skrinlagte studier svekker forskningen

  Forskning som legges i skuffen, er et problem i mange fagfelt og kan påvirke alt fra medisinsk behandling til synet vårt på tospråklighet. Økt innsyn skal motvirke at viktige forsknings- resultater ikke publiseres.

 • Bilde av Angela de Bruin

  Er tospråklige egentlig smartere?

  Studier som viser positive effekter av å mestre to språk, har nesten dobbelt så stor sjanse for å bli publisert som studier uten en positiv konklusjon.

 • Bilde av Daniele Fanelli

  Uredelighetsforskeren

  – Vi må være vitenskapelige om vitenskap. Vi har en masse antakelser om grunnene for vitenskapelig uredelighet, som det er veldig lite vitenskapelig belegg for, sier Daniele Fanelli.

 • Bilde av Beate Vatndal

  22. juli-forskerne kan ha reddet liv

  Berørte etter terrorangrepene 22. juli har deltatt i en rekke forskningsstudier. For noen har forskningen vært opprivende, men den kan også ha reddet liv.

 • Portrett av Kari Dyregrov

  – Plikt til å hjelpe

  – Når man forsker på sårbare populasjoner, forplikter man seg til å hjelpe, forteller professor Kari Dyregrov.

 • Bilde av Wenche Reed

  Vil være bedre forberedt til neste katastrofe

  Hvordan forsker man på mennesker som nettopp har vært utsatt for en katastrofe? Nye anbefalinger skal hjelpe forskerne å komme raskere i gang samtidig som de berørte blir skånet i størst mulig grad.

 • Illustrasjonsbilde: lege og pasient

  Sett & hørt

Historie

 • Bilde av babyape som klamrer seg til hjemmesnekret "surrogatmor".

  Ondskapsfull forskning på kjærlighet

  Harry Harlows sosiale eksperimenter på babyaper fastslo betydningen av omsorg og kjærlighet, men ble gjennomført på en kald, følelsesløs og noen ganger ondskapsfull måte.

Bokomtale

 • Bilde av bokomslaget til Kennewick Man

  Spennende tungvekter om omstridt skjelett

  Gjennom 32 enkeltartikler fortelles historien om Kennewick-mennesket, fra det første funnet og de påfølgende utgravningene, om konfliktene mellom forskere og myndigheter, og om hva skjelettstudiene avslører.

Kommentar

I redaksjonen:

Ansvarlig redaktør: Elin Fugelsnes, tlf: 23 31 83 11
Journalist Kristin S. Grønli, tlf: 91 36 30 07
Journalist Asle Olav Rønning, tlf: 99 73 21 68
Journalist Johanne Severinsen, tlf: 23 31 83 07
Journalist Adele Flakke Johannessen, tlf: 23 31 83 00

Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Den norske fagpresses forening. Bestill gratis abonnement

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.