Årets siste nummer av Forskningsetikk omtaler endringer på flere plan. Blant annet har De nasjonale forskningsetiske komiteene fått ny nettside. De som følger med på etikkom.no, kan se at hjemmesiden vår har fått et mer tidsriktig uttrykk. Målet er at brukerne kan finne det de leter etter raskere, og at stoffet er bedre presentert. Hvis du savner noe, gi en melding til webredaktøren!

Organisasjonen vår utvikler seg stadig. Derfor presenterer vi også både en ny jurist og ny leder av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsfag og humaniora (NESH). Jusskompetanse har blitt stadig mer nødvendig i takt med at juridiske rammer, som helseforskningsloven og forskningsetikkloven, i større grad også styrer forskningsetikken.

Bladet inneholder flere artikler om museum og etikk. Det er slik at formidling som museene gjør gjennom utstillinger, mange ganger kan berøre følsomme tema. Det fordrer et rammeverk eller retningslinjer. I 1986 ble det laget et internasjonalt etisk rammeverk. Nå er det tid for en revidering av dette – museene ønsker å implementere etikken i større grad.

Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) har i høst vært på Svalbard. Der fikk utvalget blant annet kjennskap til hvordan endringene i klima fører til økt erosjon og dermed påvirker spesielle gravplasser på øya: Skjelett kan ende i havet eller komme til syne på gravplassene. Det fører til både etiske refleksjoner og en bekymring for tap av verdifullt kildemateriale for forskere. Museet på Svalbard, Sysselmannen og Riksantikvaren har tatt tak i problemet.

Ellers vil alle våre abonnenter oppleve at fra neste år, 2015, får bladet ny redaktør. Jeg takker av etter mer enn tolv år i stillingen. Å arbeide med forskningsetikk har vært interessant og utfordrende. I løpet av den tiden jeg har arbeidet med bladet, har jeg erfart hvordan forskningsetikk er blitt mer synlig i samfunnsdebatten. Mye ble endret etter at forskningsetikkloven kom i 2006. Universitet og høgskoler har fått mer fokus på opplæring i forskningsetikk.

Forskningen blir mer og mer komplisert, og med det oppstår stadig nye etiske dilemma. Jeg vil ønske påtroppende redaktør lykke til med oppgaven og fortsatt synliggjøring av arbeidet til De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Takk til leserne som har fulgt bladet gjennom årene og takk for meg. Min største endring blir å gå inn i pensjonisttilværelsen.