Den etiske vurderingen av akademia-avtalen med Statoil ble «outsourcet» fra Bergen til De nasjonale forskningsetiske komiteene i Oslo. Sånt er ikke rektoren på Vestlandet helt komfortabel med.

Nå vil rektor Olsen derfor at man også «inhouse» i Bergen skal vurdere universitetets samfunnsansvar.

Under arrangementet Horisontdebatten ved UiB for noen uker siden var temaet nettopp om petroleumsforskning er etisk forsvarlig.

– Man trenger ikke en magisk glasskule for å se at det kommer til å bli mer av denne typen problemstillinger for forskerne i framtiden, sa professor Roger Strand ved Senter for vitenskapsteori da til UiBs egen uavhengige avis På Høyden.

Strand skal nå sammen med en gruppe på fire medlemmer redegjøre for den sannsynlige utviklingen for forskningens samfunnsansvar, og hva dette kan komme til å bety for UiB. Arbeidsgruppen skal også se på UiBs forhold til De nasjonale forskningsetiske komiteene. Arbeidet er en del av UiB-rektoratets strategiprosess og en uttalelse fra gruppen skal være klar i oktober.

NENT-leder Øyvind Mikkelsen har også besøkt Bergen i kjølvannet av NENTs oljeetikk-uttalelse. Han fortalte bergenserne at håndtering av samfunnsansvaret forutsetter at institusjonene har en god oversikt over sin egen aktivitet. Det er ikke tilfelle i dag.

 NENT har i uttalelsen sin om petroleumsforskningen bedt universitetene om nettopp en slik oversikt. Mangler denne oversikten over egen portefølje, vil ledelsen heller ikke være i stand til å identifisere etisk problematisk forskning, fremholdt NENT-lederen i Bergen.

Akademia-avtalene – som dannet bakgrunnen for denne petroleums-debatten – er slik sett et forbilde. Dette er åpne avtaler som gjør det synlig hva forskerne og forskningsinstitusjonene holder på med.

Men å lage en oversikt over resten av petroleumsforskningen er sannsynligvis ikke bare enkelt. For hva er for eksempel petroleumsforskning – og hva er ikke slik forskning. Mye av denne aktiviteten er grunnforskning, lite er ren oppdrags-forskning. Ofte handler det dessuten om selvstendige enkeltprosjekter mellom en forsker og en industrivirksomhet.

– Jeg var på Island i sommer og deltok på en omvisning på et geotermisk kraftverk. Slike kraftverk er veldig klimavennlige, altså et pluss. Men mye av grunnforsk-ningen som ligger bak, kommer fra forskning knyttet til oljeutvinning. Dette eksempelet illustrerer dilemmaet, avslutter Roger Strand.