Reaksjonene på oljeetikk-uttalelsen fra NENT har vært mange og de har spriket i flere retninger. En reaksjon har gått på at etikkomiteene bør holde seg til forskningsetikk, ikke blande seg opp i forskningspolitikk. Rektor Dag Rune Olsen, som var den som henvendte seg til NENT, er blant dem som stiller spørsmål ved om ikke NENT nå har gått utenfor grensene for det som bør være forskningsetikk.
For mye etikk

Skarp i kritikken av NENTs oljeetikk-uttalelse er Kristin Asdal, professor ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur på Universitetet i Oslo. Hun mener at det blir for mye etikk av det gode, når NENT med sin uttalelse blander seg selv inn i forskningen på en måte som kan true forskningens selvstendighet. Det er godt ment, men lite prinsipielt tenkt når etikkomiteen er blitt enig om at det er uetisk å drive petroleumsforskning, skriver Asdal i et innlegg i Dagens Næringsliv. Hun stiller som Olsen spørsmål ved hvor grensene bør gå for hva som er relevante forskningsetiske spørsmål?

Forskere satt i bur

Asdal får følge av Dagens Næringsliv som på lederplass spør om forskningsmiljøer nå må droppe interessante prosjekter innen olje- og gassforskning, fordi det enkelte forskningsmiljø ikke har like mange gode prosjekter innen fornybar energi eller klimaforskning?

«I iveren etter å frigjøre forskningen fra potensielt uheldige kommersielle føringer, plasserer komiteen forskerne i et nytt bur, der FNs togradersmål definerer tillatte arbeidsoppgaver,» konstaterer DN. Etikken i norsk naturvitenskapelig forskning må vurderes etter en annen målestokk enn FNs togradersmål, mener avisa.

Forskningsrådet

Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet, mener på sin side det er svært positivt at NENT tar stilling i saker som dette og slik bidrar i en bred debatt om omstillingen mot fornybare energikilder. «NENTs konklusjon og anbefalinger er helt i tråd med Forskningsrådets økte satsning på fornybar energi og klimatiltak de siste årene. I dag bevilger Forskningsrådet over dobbelt så mye til fornybar energi og klimatiltak som til petroleumsforskning,» opplyser Hallén og legger til: «Uttalelsen fra NENT kan forhåpentligvis hjelpe diskusjonen inn på et mer nyansert spor.»

Ikke uetisk

Tidsskriftet Norsk olje og gass peker på at mange forskningsprosjekter dreier seg om å gjøre utvinning av olje og gass grønnere. Og tidsskriftet mener uttalelsen fra NENT viser at forskning på petroleum ikke er uetisk og aldri har vært det.

Oppsummerer dilemmaet

Rektor Marit Boyesen ved Universitetet i Stavanger (UiS) kaller NENT-uttalelsen et positivt bidrag til debatten om norsk petroleumsforskning. Rapporten legger et godt grunnlag for å se på vår egen rolle, sier UiS-rektoren. Hun har merket seg at NENT ikke kaller petroleumsforskning og samarbeid med oljeindustrien uetisk i seg selv. Boyesen har også merket seg NENTs oppfordring til universitetene om å bidra i omstillingen til alternative energiformer. – Jeg synes komiteen oppsummerer dilemmaet vi alle sammen står oppe i, sier Boyesen.

Tydelig uttalelse

Klimaaktivist og UiB-student Ragnhild Freng Dale er ifølge UiB-avisa På Høyden svært positiv til uttalelsen fra NENT. Dale sier hun ikke hadde turt å håpe på at NENT skulle være så tydelig på at det er uforsvarlig dersom petroleumsforskningen hindrer Norge i å nå FNs klimamål.

Helene Ingierd, sekretariatsleder for NENT, sier i en kommentar til Kristin Asdals synspunkter at skillet mellom forskningsetikk og politikk ikke er krystallklart. Konklusjonen NENT kommer med, bygger på NENTs retningslinjer og rapportene fra FNs klimapanel.