Kravene til forskningen før et medikament kan produseres og selges på markedet er svært strenge, og det er derfor sjelden at WHO tar en slik avgjørelse. Det oppstår flere etiske dilemma i etterkant av WHO sitt utspill.

Hvem skal få medisinen, som bare finnes i små mengder? Er det de syke, er det de som behandler de syke, er det dem som ikke er smittet ennå? Spørsmålene er mange og utspillene i medier verden over tyder på ulike syn på hvordan man skal håndtere situasjonen.

Siste

WHO advarer: Antallet ebola-smittete i Vest-Afrika vil tredobles til 20 000 innen begynnelsen av november hvis ikke drastiske mottiltak gjennomføres. Ebolautbruddet har til nå (30. september) krevd 2 800 menneskeliv og mer enn 5 800 andre er smittet. (NTB)

Ebola

Ebola er et virus i filoviridaefamilien. Sykdommen som forårsakes av viruset, kalles hemorrhagisk (blødende) feber. Den er svært smittsom og svært dødelig. Ebola har fått sitt navn etter sideelva Ebola til Kongoelven i Kongo (Zaire). Det ble første gang påvist der i 1976 og har senere utløst en rekke mindre epidemier i området. Sykdommen ble for alvor kjent i 1995 da en større epidemi rammet byen Kikwit, vest i Kongo. Utbruddene har i hovedsak forekommet i sentralafrikanske land som Kongo, Gabon og Uganda.

I løpet av mars 2014 ble en rekke tilfeller av ebola påvist i og nær Conakry, hoved-

staden i Guinea. Helsemyndighetene i landet mener viruset er Zaire-stammen av viruset, samme type som tidligere har tatt over tusen liv i Kongo. Det som nå er mer bekymringsfullt, er at tidligere registrerte ebolaepidemier har funnet sted i strøk med spredt bosetning, hvor det har vært mulig å isolere de sykdomsrammede landsbyene eller bosetningene. Mens dette vil være umulig i en by av Conakrys størrelse med nær to millioner mennesker.

Siden ebolaviruset først og fremst smitter ved direkte fysisk kontakt eller ved kroppsvæsker er situasjonen vanskelig, da lokale skikker tilsier at avdødes slektninger forventes å berøre liket som en avskjedshilsen.

Den opprinnelige smittekilden er usikker. Det kan ha vært en smittet person som kom til Conakry, men helsemyndighetene fokuserer på mulighetene for smitte fra flaggermus, som sammen med annet såkalt bushmeat er tilgjengelig på torg og  gater i byen.

Også i nabolandene Sierra Leone og Liberia er ebolaviruset registrert.

Kilde: Wikipedia