APPE

The Association for Practical and Professional Ethics (APPE) er en internasjonal organisasjon som ønsker å fremme vitenskapelig arbeid av høy kvalitet. Organisasjonen har både enkeltpersoner og institusjoner som medlemmer. APPE ønsker en bevisstgjøring i forhold til etikk og verdier, som en naturlig del av det vitenskapelige arbeidet.

Kilde: http://appe.indiana.edu/

 APPE har en større konferanse én gang i året. Den ble avviklet denne våren i Jacksonville, Florida, USA og samlet ca. 200 deltakere i fire dager; de fleste fra USA, men også vitenskapelige ansatte fra -Frankrike, Russland, Kina, Australia og Norge var representert.

Sam Gannon var deltaker på workshopen Promoting Research Integrity  for Research Faculty and Adminstrators. Han leder etter- og videreutdanningsprogrammet ved Vanderbilt University og underviser blant annet i forskningsetikk. Men han underviser ikke forskere!

Derimot lærer han opp det personalet som samarbeider med forskerne; det være seg teknikere, de som jobber administrativt eller andre fagpersoner. Ett av temaene er forskningsetikk.

– Etikk handler blant annet om personlig integritet. Hele institusjonen bør læres opp i en slik tankegang, ikke bare forskerne, mener Gannon, som har stor pågang til kursene.

Innhold og pedagogisk opplegg er utviklet blant annet ved bruk av fokusgrupper og skal være en generell innføring i hva forskning er på alle plan. Temaer som det undervises i, er blant annet forskningsetikk, kontraktsprosser, kliniske forsøk, bruk av forsøksdyr og hvordan få seg en forskerkarrière. Seminarrekken er lagt opp etter en akademisk mal og består av to nivåer: tre måneder full tid og ni måneder deltid. Han har 25 deltakere på hvert kurs. Hver deltaker får en mentor, og kurset ender opp med eksamen som gir en sertifisering.