Hopp til innhold

Meny

2014-2

Magasinet Forskningsetikk er et fagblad om forskningsetikk som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK).

I redaksjonen:

Ansvarlig redaktør: Lise Ekern, tlf. 23 31 83 11
Journalist Siw Ellen Jakobsen, tlf. 99 73 31 41
Journalist Johanne Severinsen, tlf: 23 31 83 07

Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Den norske fagpresses forening.

Leder

 • Lise Ekern

  Forskningsetikk – på ramme alvor

  Vi har gitt magasinet Forskningsetikk navn etter hva det handler om. I dette nummeret tar vi oss selv helt bokstavelig og har laget en fyldig reportasje om forskningsetikk i Norden.

Artikkel

 • Noen forskningsprosjekter havner i et etisk tomrom

  Forskere ved Norges idrettshøgskole forsker på mennesker og i stor grad på menneskers helse. Men for mange av prosjektene er det ingen som vil vurdere om forskningen de gjør, er etisk, mener idrettsprofessor Jostein Hallén.

 • Jon Kyllingstad. Foto: Lise Ekern

  Hvem er jeg som individ?

  Hvor kommer jeg fra, hvem er mine forfedre? Dét er spørsmål som mange stiller seg.

 • Jonathan Marks

  Frykter forvridd forskning

  Det har vært fokusert for mye på enkeltforskeres interessekonflikter. Nå bør vi ta et langt skritt tilbake og se på hvordan industripenger styrer hva vi leter etter, hvor vi leter og hvordan, sier etikkforsker.

 • Faksimile fra filmen Dear Scientists

  Forskningsetikk på film

  Hvem kunne tro at det er mulig å vise tema som bias, fusk, miljøkatastrofe pga. forskning, etiske dilemma, etiske valg - for å nevne noe - på film?

 • Brian Martinson

  Eit vatnskilje for reproduserbar forsking?

  Dei siste åra har kritiske gjennomgangar vist at det ofte er umogeleg å reprodusere sentrale studier, til dømes innanfor kreftforsking.

 • Sam Gannon

  Etikk handler om personlig integritet

  Sam Gannon var deltaker på workshopen: Promoting Research Integrity – for Research Faculty and Adminstrators.

 • Tore Lunde

  Jussen kryper inn i etikken

  «Student tar fuskesak til lagmannsretten». Nyheten kunne vi nylig lese i norske medier. Går vi i retning av hvordan amerikanerne behandler forskningsfusk, hvor jussen kryper seg innpå etikken?

 • Krista Varantola

  Mer samarbeid utfordrer forskningsetikken

  Forskere samarbeider mer og mer, både i Norden og internasjonalt. Det kan gi oss bedre og mer spennende forskning. Det utfordrer forskningsetikken. Når flere kulturer samarbeider, møtes også ulike verdisystemer.

 • Göran Hermerén

  Like utenpå, ulike inni

  De nordiske landene håndterer forskningsetiske spørsmål og uredelighet i forskning nokså ulikt. Sverige skiller seg mest ut.

 • Ulik praksis i Norden

  Her er en kort oversikt over hvordan de nordiske landene arbeider med forskningsetiske spørsmål og gransking av uredelighet i forskning:

Historie

Bokomtale

Kommentar

 • Trenger vi en vitenskapsed?

  Da Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) lanserte Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi i 2007 inkluderte komiteen et forslag til en vitenskapsed.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.