Den oppmerksomme leser vil se at De nasjonale forskningsetiske komiteene har fått en ny logo. Den er bare ett element av vår nye grafiske profil som gjelder fra 1. januar 2014. Hvordan vi står fram visuelt, er en del av vår identitet som virksomhet. I løpet av våren vil vi også få nytt webdesign. Disse endringene er viktige i vår kommunikasjon med våre lesere, om det er på papir eller nett.

Dette året har tre av komiteene fått mange nye medlemmer, og to av komiteene har fått nye ledere: Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) og Nasjonalt utvalg for redelighet i forskning (Granskingsutvalget). Begge disse lederne presenteres i denne utgaven av magasinet. De har spennende tanker om sine nye verv.

Hvert år velger De nasjonale forskningsetiske komiteene nye satsningsområder. Dette året, 2014, satser vi særlig på følgende temaer: Registerforskning og etisk skjønn. Bakgrunnen for disse valgene er flere.

Norge er i en særstilling med sine detaljerte og grundige registre med informasjon om landets befolkning. Slike registre er verdifulle som kilder for forskningen, og som grunnlag for politiske beslutninger. Men registerforskning gir etiske og juridiske utfordringer. Flere nye spørsmål reises blant annet i sammenheng med EUs kommende personvernforordning.

Skjønn anvendes og henvises til i mange forskningsetiske sammenhenger, både etisk skjønn og juridisk skjønn. I nesten alle saker som våre komiteer og utvalg behandler, vil skjønn figurere som en integrert del av hva det vil si å forske på en forsvarlig måte.

Begge disse satsningsområdene har vi tematisert grundig i dette nummeret av Forskningsetikk.

Men ikke glem å få med historien om den danske forskeren Milena Penkowa. Hun har gjort svært mange krumspring i sin forskerkarriére – for å få ære og berømmelse. Det tok mange år før hun ble oppdaget og til sist suspendert fra sin stilling. Etter hvert kom det også anklager om dokumentforfalskning og mulig bedrageri. Vi har laget en oversikt som viser de fleste av hennes meritter. Les selv og du vil bli overrasket!