Hvordan bruke etisk skjønn – en diskusjon

Ordet «skjønn»

Skjønn som begrep: dømmekraft, fornuft, forstand, forståelse

Skjønn som dom: fastsettelse

Andre ord for skjønn: mening, omdømme, vurdering, verdsettelse, lekmannsskjønn

Etikk [fra gresk ethos, sedelig]
eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg».

De nasjonale forskningsetiske komiteene bruker både regelverk og etisk skjønn i sine vurderinger. Hva betyr det i praksis? Hvordan kan vi være sikre på at et etisk skjønn har den kvaliteten som sikrer likebehandling og forutsigbarhet?

Vi har snakket med filosof Hallvard Fossheim og jurist Jan Fridthjof Bernt for å forklare hvorfor både etisk skjønn og juridisk skjønn er en nødvendig del av en forskningsetisk diskusjon.

Les mer