• Registerforskning er forskning på personopplysninger som er registrert, men som ikke nødvendigvis er registrert for et forskningsformål. Denne forskningen kan i dag gjøres uten at den registrerte vet om det.
  • Men registrene gir oss også juridiske og etiske utfordringer. En utfordring er at man ofte avviker fra gullstandarden om et fritt, informert samtykke når de norske registrene brukes til forskning.
  • Vår rett til å bestemme over oss selv og hva opplysningene om oss skal brukes til, er grunnlovsfestet i Norge.
  • Strider dagens registerforskning så mye med vår rett til å bestemme at den bør reguleres strengere? Dette temaet diskuteres nå heftig i EUs korridorer.
  • EU skal lage en ny forordning om personvernopplysninger. Den vil erstatte det nåværende personverndirektivet i EU. Sterke krefter i Unionen ønsker at individets rettigheter blir styrket på bekostning av samfunnets – og forskningens interesser knyttet til å kunne forske på store befolkningsregistre.
  • Et nytt EU-regelverk vil også få stor betydning for norsk forskning.

Les også: