Hopp til innhold

Meny

I redaksjonen:

Ansvarlig redaktør: Lise Ekern, tlf. 23 31 83 11
Journalist Siw Ellen Jakobsen, tlf. 99 73 31 41
Journalist Johanne Severinsen, tlf: 23 31 83 07

Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Den norske fagpresses forening.

Leder

 • portrett av kvinne

  Nytt av året

  Nytt år og nye muligheter er det noe som heter. Vi er allerede kommet langt ut i 2014, men nr. 1 av Forskningsetikk kan allikevel presentere en del nytt.

Artikkel

 • Stein med påmalt hilsen, minnemateriale fra 22. juli.

  Verdier i minnematerialet fra 22. juli

  22. juli var en viktig hendelse i Norge. Dagen vil trolig bli en viktig del av norsk kollektivt minne. Sidsel Lied er en av forskerne som har arbeidet med minnematerialet. Torsdag 3. april presenterte hun sine foreløpige funn på en konferanse.

 • EU vil stramme inn registerforskningen

  Norge har flere meget gode registre – om blant annet helsa vår og sosiale forhold. Dette setter norsk registerforskning i en særstilling internasjonalt.

 • foto av mann

  2 nye ledere

  De nasjonale forskningsetiske komiteene har fått to nye ledere for perioden 2014–2018. Forskningsetikk har stilt de to lederne noen spørsmål om sine nye verv.

 • foto av kvinne

  Hvordan bruke etisk skjønn – en diskusjon

  Er forskning på petroleum forskningsetisk forsvarlig? Det skal NENT uttale seg om i løpet av våren.

 • foto av mann

  Hva sier juristen?

  Hvordan resonnerer man i en komité når man skal vurdere hvilke etiske normer som skal brukes som grunnlag for vurdering av forskningsprosjekter? Mye av komiteenes arbeid ligger nettopp i denne prosessen, mener Jan Fridthjof Bernt, jussprofessor ved UiB.

 • Foto av mann

  Hva sier filosofen?

  – Skjønnsutøvelse er ikke et mystisk og sært fenomen; det er noe som skjer hele tiden, hver og en av oss utøver skjønn daglig, sier Hallvard Fossheim, sekretariatsleder i NESH. Han er spesialist på etikk og ikke minst antikkens store mann, Aristoteles.

 • Hva er etisk skjønn?

  Hva er etisk skjønn, og hvorfor er det viktig innenfor forskningsetikken?

 • Foto av kvinne

  Milena Penkowa - fra berømt til beryktet

  Historien om Milena Penkowa er en fortelling om storstilt forskningsfusk, løgn og underslag. Men den viser også hvor viktig det er å ha gode systemer for å fange opp uredelighet ved forskningsinstitusjonene.

 • foto av kvinne

  Datatilsynet støtter forslaget

  Datatilsynet er positiv til EUs forslag om ny personvernforordning. Det ser ut til å innebære økt beskyttelsesgrad og dermed bedre rettsikkerhet knyttet til personverninteresser, mener seniorrådgiver Grete Alhaug.

 • portrett av mann

  Nytt regelverk får konsekvenser for norsk forskning

  Norge er ikke EU-medlem. Derfor må vi stå på gangen når EU nå skal lage et nytt regelverk for personvern. Men reglene får store konsekvenser også for oss.

 • portrett av kvinne

  Et nytt klima for personvern kan ramme forskning

  Mye tyder på at det kan være en holdningsendring på gang med hensyn til personvern i Europa. At Tysklands forbundskansler Angela Merkel fikk vite at mobiltelefonen hennes ble avlyttet av Barack Obamas agenter, har ikke gjort dette klimaet mildere.

Bokomtale

Kommentar

Historie

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.