Portrett, Lise Ekern

Foto: Trond Isaksen

Noen har ikke familie, noen er syke, noen har vanskelige familieforhold. Flere av disse barna vil kunne bli deltakere i forskningsprosjekt. Kunnskap er nødvendig for å vite mer om hvordan barn kan hjelpes best mulig.

Hele dette nummeret er viet temaet barn – sett i sammenheng med forskning. I mange år har man søkt å beskytte barnet, mer enn å anerkjenne barnets rett til å være deltaker i forskning. Da vi for noen år siden hadde et møte om barnehageforskning, ble det etterspurt mer forskning. For er det bra for de små barna å være i barnehage eller ikke?

Innenfor forskningsetikken regnes barn som en sårbar eller utsatt gruppe. Det krever spesiell aktsomhet.

Men fra nesten ikke å forske på barn, har pendelen nå svingt den andre veien. For eksempel er det nå krav om at ny medisin som skal brukes på barn, også skal være testet på barn; hvis mulig uten at barnet utsettes for risiko.

Forskningsetikk inneholder denne gangen artikler om traume-forskning, gentesting, legemiddelforskning, juridisk regulering av forskning på barn og en artikkel om forskning på mindreårige asylsøkere. Denne sistnevnte artikkel følges av noen bilder som viser sårbarheten til disse barna. En del av prosjektet gikk ut på å forstå hvordan barna hadde det. Barna fikk hvert sitt kamera for å ta bilde av akkurat hva de ville. Bildet skulle si noe om en følelse eller en opplevelse de hadde erfart. Og bildene gjør inntrykk – se selv. Her uttrykkes det savn, ønske om kjærlighet, håpløshet – men også håp.

Samtidig med dette temanummeret gir De nasjonale forskningsetiske komiteene ut boken Barn i forskning – etiske dimensjoner. Den tar sikte på å være et godt bidrag til diskusjonen om barns deltakelse i forskning.

Å ta barnet på alvor er noe av det viktigste vi kan gjøre. Det gjelder på alle områder – ikke bare i forskning. Så får vi håpe at den -forskningen som gjøres i forhold til barn, i hvert fall får noen flere barn til å bli glade og friske.

Så gjenstår det og takke for året som har gått til dere som har fulgt oss som lesere.

Redaksjonen ønsker en riktig GOD JUL.