Den oppmerksomme leser har muligens registrert at De nasjonale forskningsetiske komiteene er på vei til å bli sitt eget «forlag» – i hvert fall har vi nå i høst lansert den fjerde boken vår. Serien består av fire bøker med ulike temaer: Forskning og penger, More than just bones, Cross-cultural Child Research og den siste som er omtalt i dette nummeret: Forskeres taushetspliktog meldeplikt. I løpet av høsten vil enda en bok bli ferdig – Barn og forskning.

Disse bøkene kan neppe kalles spenningsromaner, men for den rette forsker eller fagperson er det mye stoff med «spennende nok» innhold. Til forskjell fra andre bøker, er disse bøkene gratis og kan bestilles fra www.etikkom.no.

I den danske Weekendavisen har jeg lest om en «triller« som er kommet ut i Danmark: Svalens graf er tittelen og forfatter er Sissel-Jo Gazan. Hun har skrevet en roman omkring vitenskap og dens vilkår i vår tid. Historien har hun hentet fra det virkelige liv; nærmere bestemt fra Guinea-Bissau og et vaksineprosjekt. Der oppdaget en dansk antropolog tilfeldig noen spesielle resultat etter en kampanje for å få alle barn vaksinert mot meslinger. Man opplevde at dødeligheten sank mer enn man kunne forvente med tanke på meslinger. Men da det året etter ble innførte vaksine mot difteri, stivkrampe og kikhoste, hadde barna som ikke var blitt vaksinert, lavere dødelighet enn de som var vaksinert. Derimot skjedde det at barna som var vaksinert, ikke døde av difteri, stivkrampe og kikhoste, men av andre sykdommer som malaria og luftveissykdommer. Mens meslingevaksinen gjorde noe bra for barna, gjorde tydeligvis kikhostevaksinen det motsatte. De danske forskerne stilte altså spørsmål om hele vaksinasjonsprogrammet til WHO.

Forfatteren som selv er biolog, ville vite mest mulig om hva som foregikk. Hun reiste til den lille forskerstasjonen i Guinea-Bissau for å studere forholdene. Etter at hun kom tilbake, brukte hun mye tid på å sette seg inn i forskningen på området og leste seg opp på vitenskapelige artikler.

Krimhistorien i boka vokste fram omkring kampen mellom forsker Marie og politimann Søren som møter korrupte forskere fra legemiddelindustrien. Her er det penger og korrupsjon som rår. I boka har hun også flettet inn Maries kamp mot kreft; Marie nekter å operere bort eggstokkene sine fordi hun ikke tror på det legene mener å ha belegg for.

En leser av boka vil i handlingen oppleve en kritikk av vår blinde tro på vitenskapens autoritet.

Etter at Sissel-Jo Gazan hadde gjort ferdig boken, fikk hun vite at forskerne i Guinea-Bissau har fått sitt gjennombrudd og endelig blir hørt i det internasjonale forskningsmiljøet.

Som dere skjønner; her er det bare å forsyne seg av forskningslitteratur denne høsten. Om dere leser dansk – også en krim fra «virkeligheten».