Hopp til innhold

Meny

I redaksjonen:

Ansvarlig redaktør: Lise Ekern, tlf. 23 31 83 11
Journalist Siw Ellen Jakobsen, tlf. 99 73 31 41

Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Den norske fagpresses forening.

Leder

 • portrett av kvinne

  Brasil–Norge

  Nei, det gjelder ikke fotballkamp denne gangen. Vi snakker om en helt annen kamp, det gjelder faktisk ikke å vinne, men å lære.

Artikkel

 • portrett av kvinne

  Datadeling krever erfaring

  Datadeling blir først en ressurs når premissene for flerbruk er lagt i forkant. Forskere og institusjoner har mye å hente i utvikling av slik kompetanse.

 • Portrett av kvinne

  Vil endre insentivstrukturen

  Det er noe grunnleggende galt med dagens forskningssystem, hevder Elizabeth Iorns, som står bak The Reproducibility Initiative. Hun mener nøkkelen til bedre forskning er systemer for å belønne reproduserbare studier.

 • portrett av mann

  HUNT databank - en Sareptas krukke

  Store mengder med helseopplysninger og biologisk materiale ligger lagret til bruk for forskere i databanken. HUNT har et stort ansvar i forhold til personvern og datasikkerhet.

 • Datadeling krever erfaring

  Datadeling blir først en ressurs når premissene for flerbruk er lagt i forkant. Forskere og institusjoner har mye å hente i utvikling av slik kompetanse.

 • et rødt hjerte

  Noe forskningsslitasje

  l tross for koordinering av forskningen etter terroren 22. juli, er det en viss forskningsslitasje blant de berørte, mener psykiater Øivind Ekeberg ved Oslo Universitetssykehus.

 • potrett av mann

  Forsker: Ikke en selvfølge å dele

  Forskere som har gjort en kjempejobb med en studie, kan føle seg «overkjørt» hvis det bare blir bestemt av andre at de må dele dataene sine, mener Øivind Ekeberg.

 • portrett av mann

  Deling av data og 22. juli-forskning

  Nils Olav Refsdal i De nasjonale forskningsetiske komiteene leder arbeidet med å koordinere 22. juli-forskningen. Han forteller at datadeling nå er et tema i koordineringsgruppa.

 • portrett av mann

  Nytt EU-regelverk på vei

  EU-kommisjonen har foreslått en ny forordning for bruk av data som inneholder informasjon om den enkelte person. Enkeltindividets «right to be forgotten», er kanskje det punktet som skaper mest debatt, mener Lee A. Bygrave.

 • portrett av mann

  Uetisk ikke å bruke registre?

  «Tenk deg at du har det beste teleskopet i verden og kan se deler av universet som du aldri har sett før. Men så får du ikke lov til å ta det i bruk, fordi du også kan få øye på en kvinne som soler seg.»

Bokomtale

Kommentar

 • Portrett av mann

  Forskningsplagiat – hvorfor så kritikkverdig?

  Plagiat er å kopiere tanker og tekst fra andre og utgi det som sitt eget. Det er bred enighet blant forskere og forskningsetikere, nasjonalt og internasjonalt, om en slik generell forståelse, inklusive at plagiering er svært kritikkverdig.

Historie

 • portrett av kvinne

  "Den barmhjertige samaritan"

  Eksperimentet «Den barmhjertige samaritan» er et eksempel på en type forskning der deltakerne blir holdt for narr, og der det sentrale forskningsetiske kravet om informert samtykke dermed ikke oppfylles.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.