Fra januar 2013 er vi blitt en ny organisasjon – med det velklingende navnet De nasjonale forskningsetiske komiteene. Det er ikke skrivefeil – navnet er ganske så likt det vi hadde før. Den eneste endringen er at vi heter komiteene og ikke komiteer. Det skyldes blant annet at Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget) formelt er blitt en del av komitésystemet.

I tillegg til nytt navn er vi nå ikke lenger administrativt tilknyttet Norges forskningsråd, noe vi har vært siden opprettelsen av komiteene i 1990. Nå har vi sagt takk for følget der og er blitt et
forvaltningsorgan i tilknytning til Kunnskapsdepartementet, men som egen frittstående organisasjon.

Bakgrunnen for denne endringen ligger i en evaluering av hele komitésystemet som ble gjort i regi av Norges forskningsråd i 2007. Det ble blant annet pekt på viktigheten av komiteenes uavhengighet, og at denne balansen ikke alltid var enkel opp mot Forskningsrådet.

Med disse endringene og ny organisasjon fant vi at det passet godt med en synlig endring på bladet. Så – hvis du er en oppmerksom leser, håper vi at du ser at Forskningsetikk har fått en liten ansiktsløftning. Vi håper vi har gjort forandringer som vil bringe stoffet fram til leseren på en bedre måte. Innholdsmessig vil vi tilstrebe oss kvalitet og bredde i stoffet – som før. Du vil finne en variasjon mellom temanummer og generelle nummer med et sammensatt faginnhold.

Årets første utgave er et temanummer med høyaktuelt stoff: Internett-forskning og etiske dilemma. Komiteene og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) hadde i februar et møte om emnet. Mange av temaene og refleksjonene fra denne samlingen bringer vi nå videre i Forskningsetikk. De etiske utfordringene står i kø.

Om du ikke vet hva «Big data» er, får du en bred artikkel her om emnet; den teknologiske utviklingen vil påvirke både forskning og samfunn fram i tid på en måte som vi i dag ikke aner rekkevidden av. Informasjonsflommen og samhand-lingen gjennom Facebook, blogger og nettfora gjør også noe med oppfatningen av oss selv; noen forskere har begynt å jakte på hvordan vi definerer vår nye identitet. I denne utgaven kan du lese litt om tankene bak.

Så derfor – velkommen til alle lesere, gammel som ny, til å følge Forskningsetikk i sin nye klesdrakt.