Hopp til innhold

Meny

I redaksjonen:

Ansvarlig redaktør: Lise Ekern, tlf. 23 31 83 11
Journalist Siw Ellen Jakobsen, tlf. 99 73 31 41

Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Den norske fagpresses forening.

Leder

Artikkel

 • skjelett i grav

  Fortid- nåtid -framtid

  Vi trenger kunnskap om fortiden; det handler om erkjennelse av oss selv og vår historie. Vi har ansvar for framtid ved å bevare materiale for nye metoder fram i tid som kan gi ny viten vi ikke har i dag. Vi må legge til rette for forskning.

 • portrett av kvinne

  Helseregistrene skal moderniseres

  Norges helseregistre er gode, men ikke gode nok. Hvor går veien videre? Og hvordan ivareta aktørene best mulig og samtidig legge til rette for forskning?

 • portrett av kvinne

  Mange ubesvarte spørsmål

  Genomsekvensering innebærer at du kan få bestemt alle dine genetiske varianter – hele ditt DNA – i en eneste prøve.

 • foto av en mann og en kvinne

  Nettdebatten etter 22. juli

  Nettdebatten forandret seg etter 22. juli. Men på hvilken måte? Det har forskere ved Institutt for medier og kommunikasjon prøvd å finne ut av. På veien har de møtt på flere utfordringer som kjennetegner internettforskning.

Bokomtale

Kommentar

 • Kan publikasjonspoeng skape etiske dilemma?

  I Norge har vi fått et system for registering av autoriserte publikasjonskanaler som igjen gir økonomisk uttelling for arbeidsgivere. Kan dette ha etiske implikasjoner? Svaret er ja, og jeg vil under forsøke å belyse noen av dem.

Historie

 • portrett av mann

  Mye fantasi, lite sannhet

  En hel bok er skrevet om Sir Edmund Backhouse, en løgner og bedrager som har «fusket» seg til et liv i sus og dus. Kanskje er det mest fantasi det han forteller om? På sin vei kom han til å lure både universitet og regjering.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.