Vår kartlegging viser at det allerede gjøres en stor innsats innen forskningsetikk ved mange institusjoner, både når det gjelder undervisning og utvalgsarbeid. Samtidig tror vi at det er viktig å legge til rette for et samarbeid institusjonene imellom, sier prosjektleder Helene Ingierd, sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). – Vi ønsker nå å følge opp kartleggingen vi har gjort. Det er også nedfelt i vårt mandat at komiteene skal være en koordinerende og rådgivende instans i forskningsetikk for relevante utvalg.

Det første møtet i Forskningsetisk forum skal være nå i oktober. Undervisere i forskningsetikk og medlemmer av forskningsetiske utvalg fra alle landets universiteter og høgskoler er invitert. Målet er å gi faglig påfyll og gjennom workshops oppfordre til erfaringsutveksling, sier Ingierd.

– Forskningsetiske komiteer ser dette møtet som begynnelsen på et samarbeid og vil videreføre forumet med årlige møter. Når det nå settes strengere krav til ph.d. - utdanningen vil Forskningsetiske komiteer være en pådriver til opprettholdelsen og utviklingen av forskningsetikk i undervisning og utvalgsarbeid, avslutter prosjektlederen.