Hopp til innhold

Meny

I redaksjonen:

Ansvarlig redaktør: Lise Ekern, tlf. 23 31 83 11
Journalist Siw Ellen Jakobsen, tlf. 99 73 31 41

Bladet redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Den norske fagpresses forening.

Leder

 • Ny leserundersøkelse!

  Forskningsetiske komiteer er utgiver av bladet Forskningsetikk som redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Fagpressen. Vi ønsker stadig å forbedre bladet og gjorde i den sammenheng en leserundersøkelse før sommeren.

Artikkel

 • bilde av mann

  22. juli - forskning

  Det er med ydmykhet og respekt jeg går på en slik oppgave. En så stor tragisk hendelse berører hele samfunnet. Forskningen som følger, vil møte på mange og nye etiske utfordringer, sier den nye sekretariatslederen.

 • bilde av mann

  Tvil som våpen

  Tvilen er vitenskapens kronjuvel. Det er den som driver vitenskapen framover. Men hvor går grensen mellom sunn skepsis og å bruke tvil som bevisst våpen for å diskreditere andre forskere?

 • portrett av kvinne

  Nytt nettverk: Forskningsetisk forum

  Erfaringsutveksling på tvers av fag og institusjoner skal fremme forskningsetisk refleksjon på institusjonene. Det er målet med samarbeidet i det nye nettverket.

 • bilde av en kvinne, tre menn

  Fire stemmer om forskningsetikk

  Kurs i forskningsetikk gir knagger for god forståelse, men det er først gjennom egen forskning - i møte med etiske dilemma - at vi virkelig forstår. Læringen pågår gjennom hele prosjektet, og veileder spiller en sentral rolle.

 • portrett av mann

  Trakassering må på dagsorden

  Biolog Nils Christian Stenseth har gjort intellektuell trakassering i veilederforholdet til et tema. Det er han nokså alene om. Stenseth har stort sett fått ros for dette, men også noen sure kommentarer.

 • portrett av kvinne

  Forskningsetikken er truet

  Med store prosjekter og mye tidspress blir forskningsetikken mer og mer borte fra forskerutdanningen, mener Ingela Lundin Kvalem. Den erfarne veilederen er bekymret.

Bokomtale

Kommentar

Historie

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.